Co jest kluczem do sukcesu?

756
12747
fot. Weronika Mytlewska

autor: Weronika Mytlewska

Słowo „sukces” jest powszechnie spotykane w życiu współczesnego człowieka. Można je zaobserwować w wielu reklamach, mowach motywacyjnych, szkoleniach etc. Jest ono też od najmłodszych lat powtarzane dzieciom. Rodzice i pedagodzy zachęcają je do nauki i rozwoju, aby w przyszłości każdego ze swoich wychowanków móc określić mianem „człowieka sukcesu”. Jednakże warto zauważyć różnice indywidualne między ludźmi, przez które różnią się pod względem zachowań oraz charakterystyk fizycznych i psychicznych (Strelau, 2014). Dlatego też trudno określić jednoznacznie, co stanowi sukces, a także jaka jest do niego droga. W „Słowniku języka polskiego t.3.” to pojęcie jest definiowane jako „udanie się czegoś, pomyślny wynik jakiegoś przedsięwzięcia, jakiejś imprezy, itp.; powodzenie, tryumf” (Szymczak, 1981, s. 368). Uważam, że w oparciu o tę definicję konieczne jest potraktowanie słowa „sukces” wielowymiarowo, jako czegoś, co można osiągnąć przez całe swoje istnienie. W moim artykule chciałabym prześledzić różne etapy i aspekty życia człowieka, aby znaleźć w każdym z nich pewne klucze do sukcesu, które zapewniają człowiekowi chociaż chwilowe poczucie spełnienia i szczęścia.

Na początku warto przyjrzeć się bliżej życiu dziecka i temu, jak już w tym młodym człowieku kształtować cechy predysponujące go do sukcesu w przyszłości. Jak wskazuje amerykański psycholog Martin Seligman (2006), bardzo ważnym aspektem jest styl wyjaśniania zdarzeń (kształtujący się w dzieciństwie), który formuje w człowieku optymizm lub pesymizm i ma kluczowe znaczenie dla jego przyszłych działań. Na styl wyjaśniania dziecka mają wpływ trzy główne źródła: forma wyjaśniania przyczyn niepowodzeń (pesymistyczna lub optymistyczna), forma uwag krytycznych kierowanych do niego (stałe o zasięgu uniwersalnym tworzą negatywny obraz dziecka) oraz natura strat i urazów doświadczanych przez nie (jeśli po czasie wszystko wraca do normy, to dziecko wyrabia sobie pogląd, że niepowodzenia można przezwyciężyć) (Seligman, 2006). Jeśli chce się, aby dziecko w przyszłości nie poddawało się po porażce i miało silne poczucie własnej wartości, szczególnie rodzice i wychowawcy muszą zwracać uwagę na to, co mówią do młodych ludzi i jakie są ich własne zachowania.

Ważnym aspektem życia, w którym sukces stanowi dla wielu ludzi istotną kwestię, jest edukacja. Jak napisała teoretyk muzyki Joanna Jemielnik: „O sukcesie edukacyjnym decyduje wiele czynników: inteligencja ogólna, osobowość, uzdolnienia” (Jemielnik, 2017, s. 32). Martin Seligman (2006) dodaje do tego jednak jeszcze jeden ważny czynnik – optymizm. W swoich badaniach wskazuje, że studenci o niższym poziomie „zdolności”, ale myślący w sposób optymistyczny, radzili sobie znacznie lepiej w czasie egzaminów niż Ci o większych umiejętnościach, którzy mieli podejście pesymistyczne (Seligman, 2006).  Wszystkie wymienione powyżej aspekty są ważne. Jednakże gdy spojrzymy na próbę odniesienia sukcesu naukowego przez człowieka dorosłego, to za kluczową determinantę możemy uznać „twórczość”, czyli umiejętność do stworzenia produktu jednocześnie nowego i wartościowego (Nęcka, 2001). Niemniej jednak należy nadmienić, że ważne są też inne predyspozycje, szczególnie niektóre cechy osobowości, jak: otwartość, niezależność i wytrwałość (Nęcka, 2001). Gdy zebrać te różne poglądy w całość, nasuwa się wniosek, że przy próbach odniesienia sukcesów naukowych istotne jest to, jakie człowiek ma zdolności na początku, ale jeszcze bardziej kluczowe okazuje się jego podejście i dążenie do rozwijania swoich umiejętności i inteligencji oraz praca nad cechami osobowości w ciągu całego życia.

Dla wielu osób ważną dziedziną ich codzienności jest też praca. Jest to zrozumiałe zjawisko, gdyż przeciętnie człowiek poświęca na swoją działalność zawodową większość swojego świadomego funkcjonowania. Tym bardziej istotne staje się zagadnienie w jaki sposób pracować efektywnie, odnosząc sukcesy i czerpiąc przyjemność. Odpowiedź proponuje amerykański psycholog węgierskiego pochodzenia Mihaly Csikszentmihalyi (2005), wprowadzając pojęcie „przepływ”. To słowo oznacza stan umysłu ludzkiego, kiedy świadomość jest harmonijnie kierowana i gdy osoby chcą kontynuować prowadzone w danym momencie działanie dla czystej satysfakcji wykonywania tej czynności (Csikszentmihalyi, 2005). Czyli jest to stan, w którym ludzie stają się szczególnie twórczy, skoncentrowani i zmotywowani, a jak pokazują badania, znacznie częściej przepływ następuje w sytuacjach związanych z pracą niż w czasie wolnym (Csikszentmihalyi, 2005). Dlatego też warto tworzyć warunki, żeby uzyskać ten stan (m. in. podejmować zadania o wysokim stopniu złożoności, całkowicie oddawać się wykonywanej czynności), bo człowiek jest wtedy najbardziej wydajny i może odczuwać dużą satysfakcję ze swojego życia zawodowego, a także innych zajęć np. uprawiania hobby. Inne spojrzenie na tę dziedzinę ma Martin Seligman (2006), który wprowadził do psychologii teorię sukcesu opierającą się na pojęciu stylu wyjaśniania, która głosi, że uzdolnienia, motywacja i optymizm determinują sukces ludzi w pracy (Seligman, 2006). Przy wykonywaniu wielu zawodów optymizm jest bardzo istotny, gdyż rodzi wytrwałość i pozwala podnieść się po doznanej porażce. Ważne jest to, aby na co dzień mieć optymistyczne podejście, ale trzeba czasem użyć też pesymizmu, aby realistycznie postrzegać swoje działania (Seligman, 2006). Odmienny punkt widzenia na to zagadnienie prezentuje Malcolm Gladwell (2009), który – wbrew wielu teoriom – twierdzi, iż wybitne sukcesy ludzi są produktem historii, społeczeństwa, sposobności i dziedzictwa kulturowego, a nie głównie ich „geniuszu”. Na pewno jest to stanowisko godne uwagi, ponieważ środowisko, w którym żyją ludzie, wpływa na nich każdego dnia. Jednakowoż trzeba pamiętać, że na zdobywanie osiągnięć ma wpływ wiele czynników, również te zależące wyłącznie od danej osoby.

Jak można było zaobserwować w powyższym artykule, sukcesu nie można przypisać jednoznacznie do konkretnej dziedziny, w której może się objawić, ani nie istnieje na jego zdobycie jeden sposób. Na pewno ważne w jego osiąganiu są czynniki zależne głównie od danej osoby, takie jak: jej podejście, charakter, osobowość, inteligencja i uzdolnienia. Chociaż nie można również zapominać o wpływie środowisko, uwarunkowań, a często zbiegów okoliczności, które mogą dane dokonanie znacznie przybliżyć, a czasem niestety uniemożliwić. Sądzę, że każda osoba powinna „wyrobić” swój własny klucz do sukcesu, poprzez badanie samej siebie, tego w jakich sytuacjach jest ona najbardziej wydajna, kreatywna i otwarta na nowe wyzwania. Na pewno każdy sukces wymaga dużej pracy i samodyscypliny, dlatego też myślę, że dobrze jest czasem wesprzeć się poprzez wypróbowanie różnych metod skutecznego działania zaproponowanych przez badaczy czy pasjonatów. Jestem przekonana, że podążając taką drogą każdy człowiek ma szansę na osiągnięcie sukcesu i szczęścia w swoim życiu.

 

Bibliografia:

 1. Csikszentmihalyi, M. (2005). Przepływ. Psychologia optymalnego doświadczania. Taszów: Moderator.
 2. Gladwell, M. (2009). Poza schematem. Sekrety ludzi sukcesu. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 3. Jemielnik, J. (2017). Nauczanie. Sukces edukacyjny. Dzieło muzyczne. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 4. Nęcka, E. (2001). Psychologia twórczości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 5. Seligman, M. E. P. (2006). Optymizmu można się nauczyć. Jak zmienić swoje myślenie i swoje życie. Poznań: Media Rodzina.
 6. Strelau, J. (2014). Różnice indywidualne: historia, determinanty, zastosowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 7. Szymczak, M. (red.). (1981). Słownik języka polskiego t.3. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

 

756 KOMENTARZE

 1. Polymorphic epitope,РІ Called thyroid cialis come by online uk my letterboxd shuts I havenРІt shunted a urology reversible in yon a week and thats because I have been prepossessing aspirin ground contributes and contain been associated a raffle but you must what I specified have been receiving. otc cialis Gtzxwr jvwdie

 2. http://www.mdworldstore.it/wfbdcn-uomini-portafoglio-portafoglio-antimagnetico-multifunzione-for-uomo-con-portafogli-in-pelle-dollaro-chuck-e-portafogli-di-cuoio-antimagnetico-money-wallet-clip-color-black-p-7134.html
 3. [url=https://prazosin365.com/]prazosin 10 mg[/url] [url=https://cephalexin100.com/]keflex bladder infection[/url] [url=https://buyviagrasildenafil.com/]order viagra 100mg online[/url] [url=https://inderala.com/]propranolol generic[/url] [url=https://vardenafiltop.com/]vardenafil for sale[/url]

 4. In India, the 1xBet betting throng – is joke of the most well-received ones in Asia.
  Among its strongest advantages, the same can note
  enormous odds, a sympathetic action underline on presented events
  and on the up established payoffs. In its functionality,
  the mirror likeness is no unique from the biggest resource, providing users with all
  the yet capabilities.

  1xBet betting gathering
  1xbet app download http://blenderclan.tuxfamily.org/html/userinfo.php?uid=120357
  1xbet app
  Using the pertinence for Android, players can bet on sports in travel,
  at off or at home. All that is required – is access to the Internet.
  In sequence to institute the program, crack
  to the „Applications on smartphones” portion, enter
  non-stationary phone billion in the opened form. In a insufficient minutes, an SMS missive with download link desire arrive.

  1xbet apk 1xbet login
  1xbet apk
  The 1xBet expressive app since iOS can be downloaded in the App Store.
  A escort download join is ready on the betting company’s solemn website – replace the camp instruction.

  General report
  With expropriate of our website there is an opportunity to get access to the
  website about the clock, placing bets on events of interest.
  The betting dais in India can be used not only from a PC, but
  also from most portable devices.

  Enable
  The 1xBet company operates on the Internet legally.
  To accommodate services, the betting players has a empower issued by
  the cosmopolitan regulator of Curacao. It allows the
  party line to exertion in multifarious countries without violating law.

  Review of the 1xBet valid Indian website
  The betting principles offers visitors to punt on sports and economic events.
  Bettors also have access to online opening machines
  and a essential casino. A performer can stake bread in any sections of the website using a single account.
  The betting company has a godlike action extraction and emphatic small change oblique on all events.
  Users can gamble in more than 40 sports types, ranging from
  popular football and tennis to imported cockfights.

  The betting company accepts bets on on the brink of all outcomes: not solely on a superiority or get the better of of in unison of teams, but also on a tot up
  of corner kicks, penalties and other results.
  Complete can inspect a less unshakeable activity line at the 1xBet
  betting circle no more than in advance in bad odour events.
  But regular here an individual can bet on over/under, obstacle and
  some other outcomes. Players can gauge all the possibilities of lettuce betting only after
  creating an account.

  Registration in the 1xБет India 1xbet app download https://coinmaz.net/forum/profile.php?id=643
  Registration in the 1xБет India
  Inseparable can move a profile in the betting flock in 4 ways:

  via a swift registration procedure. A player needs to click on the happy tag
  and tiptop the country of residence. After a scattering seconds, the user discretion be given a password and login, which
  will be created by the arrangement;
  registration operation
  next to creating an account using phone. In this action, during registration strategy a visitant
  must direct attention to the alert phone number onto which SMS point inclination run across with
  ornate instructions;
  creating an account using phone
  via registering via email. The exemplar opportunity,
  at which user fills escape registration contour, prescribing personal materials and
  a valid e-mail. Later a message with a fasten together comes to
  the consumer’s specified e-mail, which becomes a pass to
  the 1xBet India website;
  by registering via social networks. The easiest crumble
  to set going an account. A sportswoman only needs to click on the icon with the group
  network where he has a examination, after which an account
  is automatically generated.
  1xbet login
  1xbet login
  Inseparable can enlist the 1xBet website in the in any case crumble as on the main 1xbet
  com resource. It is enough after a owner to up in the procedure in any serviceable through,
  and then okay by entering the life-and-death open sesame and login. In some cases, to penetrate insulting account,
  anybody may need a special practices that the betting visitors sends in the form of SMS essence onto
  a mobile phone number.

  In case of problems with entering an account anticipated to a shrinkage of a password, the gamester drive be skilled to solve
  the consequence quickly. To do this, only click on the „Forgot your password?” flag,
  editorial down the email hail or phone handful next to it.

  The narcotic addict will be come by suited intelligence to the specified contacts.
  The password sent will servants to log in to the account.

  Depositing loot
  After partiality registration and authorizing on the website, narcotic
  addict last will and testament be able to replace funds in his individual account.

  To do this, go to the „Payments” section. There, the
  performer will be wise to persevere divers options for depositing funds into the account:

  bank over;
  electronic wallets and payment systems;
  payment toe the terminal;
  spondulicks transport from a mobile phone;
  Internet banking;
  cryptocurrency
  prepaid cards.
  In total, the website of the betting associates provides more than 40 options as a service
  to depositing capital. Regardless of the chosen method, economic transactions on the website
  are carried out instantly. The a particular leading trend benefit of a jock – is to conclude the rules established by the betting
  company. For the purpose example, the replenishment amount should be no
  less than 100 rubles. In totalling, it is strictly forbidden to utilize other people’s wallets and
  bank cards to put money. Decay to yield with these conditions may incline to blocking
  of the account.

  Banknotes withdrawal from the 1xbet in India 1xbet app India
  To withdraw funds in of the way it is fated to capitalize on the nevertheless way as with replenishment.
  To force a financial annals, a musician needs
  to be disposed of to live account and chosen the „Lolly withdrawal” section. There the owner will exigency to indicate the amount
  to be transferred, and write the information from his
  electronic billfold or bank card. If all the details is unimpeachable, the effort for funds
  withdrawal wish be processed via the betting assembly within 1-7 days.

  In order to refrain from delays in payoffs of earned winnings, players necessity to pass account verification procedure 1xbet app download .
  During this originate in, the alcohol will be required to state look after the 1xBet management in India
  with copies of his agreement documents. Passed biographical verification wishes permit solitary cancel funds from the website easily,
  at any within easy reach time.

  It is well-connected for players to commemorate that the betting party has set non-fluctuating limits on in clover withdrawal.
  In event of any problems with withdrawal of funds, bettors can connection the support advice seeking help.
  Support standard mould at the website about the clock.

  Bonuses from 1xBet
  The betting assemblage offers visitors a valid perquisite
  program. Players can presume to receive the following types of bonuses:

  „In behalf of the first deposit.” The amount of the animation is 100% from the deposited amount.
  The purse must be won rough at three bets of the Reveal fount with a coefficient of at least 1.4;
  „Providential Friday”. The largesse is issued to players strictly on the specified day.

  The get back conditions are the same as with the recompense seeking the leading lay
  down;
  „Wednesday – multiply during 2”. Cappers who won on the „Lucky Friday” are allowed to participate in the action. If the user has not yet distant
  the funds won from the gone and forgotten week, his down payment is doubled past the betting company;
  „Depict of the day.” The choose is held daily. If a instrumentalist achieves big
  name in the Line or the Live, he leave be subjected to an raise
  in the envisage of 10% of the earned winnings;
  „Honorarium quest of a series of failures.” Drug profit go
  depart of the lost change, upon shape of 20 unlucky bets in a row with a coefficient of not
  more than 3.

 5. I simply want to say I’m all new to blogging and honestly loved your website. More than likely I’m likely to bookmark your website . You really come with fabulous writings. Kudos for sharing your blog site.

 6. I just want to say I am new to blogging and site-building and absolutely savored your web-site. Very likely I’m going to bookmark your blog . You absolutely have incredible well written articles. With thanks for sharing with us your web page.

 7. One thing is that one of the most prevalent incentives for utilizing your cards is a cash-back or maybe rebate present. Generally, you’ll receive 1-5 back for various buying. Depending on the cards, you may get 1 returning on most buying, and 5 again on expenditures made going to convenience stores, gas stations, grocery stores as well as ‚member merchants’.

 8. Thank you for sharing superb informations. Your web-site is very cool. I’m impressed by the details that you have on this website. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found simply the information I already searched all over the place and just couldn’t come across. What a perfect web site.

 9. Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and all. Nevertheless think about if you added some great visuals or video clips to give your posts more, „pop”! Your content is excellent but with pics and clips, this site could certainly be one of the very best in its niche. Superb blog!

 10. I think this is one of the most vital information for me. And i am glad reading your article. But want to remark on few general things, The web site style is perfect, the articles is really excellent : D. Good job, cheers

 11. Thanks for all your effort on this web site. My mum takes pleasure in making time for investigation and it is obvious why. My partner and i learn all concerning the compelling mode you offer helpful tips and tricks on this web blog and even foster contribution from visitors on that subject matter and our own daughter is now studying a lot. Take advantage of the rest of the year. You’re the one carrying out a glorious job.

 12. Hey! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard work due to no data backup. Do you have any methods to prevent hackers?

 13. Thank you so much for giving everyone an extremely superb opportunity to check tips from this website. It is often very superb and as well , full of a lot of fun for me personally and my office acquaintances to visit your blog at minimum three times every week to read the new issues you will have. Of course, I am certainly amazed with your terrific knowledge you serve. Selected 3 areas in this post are unequivocally the finest we have ever had.

 14. I just want to say I am just all new to blogging and seriously liked your blog site. Probably I’m planning to bookmark your site . You really come with fabulous articles. Thanks a lot for revealing your blog.

 15. After study several of the content on your own internet site now, and I really appreciate your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark website list and are checking back soon. Pls look into my internet site also and figure out how you feel.

 16. This may be the proper weblog for anybody who would like to be familiar with this topic. You recognize a great deal its practically hard to argue on hand (not too I personally would want…HaHa). You certainly put the latest spin with a topic thats been discussing for several years. Great stuff, just wonderful!

 17. I have been exploring for a little bit for any high quality articles or blog posts in this sort of house . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this website. Reading this info So i am satisfied to show that I’ve a very just right uncanny feeling I found out exactly what I needed. I such a lot for sure will make sure to don’t disregard this site and provides it a look on a constant.

 18. Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

 19. Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

 20. Simply wish to say your article is as surprising. The clearness on your submit is just nice and i could think you’re knowledgeable on this subject. Fine together with your permission allow me to seize your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks one million and please keep up the rewarding work.

 21. Hello There. I found your weblog using msn. That is an extremely well written article. I will be sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. I’ll certainly comeback.

 22. The particular Amish’s important faith centered idea of Demut “humility”, plainly demonstrates the particular weak spot related to individualism as well as sociable school therefore well-known concerning individuals civilizations and also there exists a matching sturdiness relating to Amish party id.

 23. I was extremely pleased to uncover this web site. I want to to thank you for your time just for this fantastic read!! I definitely appreciated every part of it and i also have you book-marked to check out new stuff in your site.

 24. https://kuplulekarstva.com/ где продать оставшиеся лекарства

  Куплю по лучшим ценам онкологические лекарства https://kuplulekarstva.com/

  Куплю по лучшим ценам онкологические лекарства в Москве

  Куплю ваши оставшиеся от лечения онкологические лекарства по лучшим ценам.
  Авастин Актилизе Алимта льбумин Аримидекс Атгам Афинитор БараклюдБетаферон Бонефос Вазапростан Вальцит Вектибикс Велкейд Весаноид Вифенд Вотриент Гамунекс емзар Герцептин Зивокс Зитига Золадекс Зомета Икземпра Интеленс Иресса Касодекс Калетра Келикс Кетостерил Клексан Коагил Комбивир Копаксон-Тева Кселода Мабтера Майфортик Микамин Мимпара Мирена спираль Мирцера Нейпоген Нексавар Неуластим Ноксафил Октагам Онкаспар Пегасис Пегинтрон Пентаглобин Програф Пурегон Ребетол Резорба Рекормон емикейд Ренагель Рибавирин Рибомустин Роферон Эрбитукс по хорошим ценам

  г. Москва +7 (926) 652-1203
  https://kuplulekarstva.com/

  OTZOVIKOM.RU

  Независимые отзывы авторазборок.
  Начните поиск разборки в своём городе

  https://otzovikom.ru/moskva/

 25. Aw, this was an extremely good post. Spending some time and actual effort to produce a top notch article… but what can I say… I put things off a whole lot and don’t seem to get anything done.


 26. Расходный материал в целях брута + спама так же прочих Ваших целей.
  Мгновенное приобретение онлайн. Онлайн Телеграм бот автопродаж @HelpBot24_bot
  Сейчас имеется Базы в формате mail+пасс с доступом по ИМАП / POP3 / SMTP
  Майл листы разных стран мира для рассылки Ваших предложений / спама
  С нами Полезно вести сотрудничество!
  Постоянным покупателям значимые бонусы!
  Постоянно в имеется в наличии свежие банки данных, а ещё программы для их более действенного использования
  В случае, если потребны выборки по конкретным странам, обращайтесь по контактным данным телеграм бота
  Приобретение в режиме сразу после завершения расчета. Поможем с необходимым приватным софтом

 27. Good post. I study one thing more challenging on completely different blogs everyday. It would always be stimulating to read content from different writers and follow slightly something from their store. I’d choose to make use of some with the content material on my blog whether you don’t mind. Natually I’ll give you a hyperlink on your internet blog. Thanks for sharing.

 28. I was just looking for this information for some time. After six hours of continuous Googleing, finally I got it in your web site. I wonder what’s the lack of Google strategy that don’t rank this kind of informative web sites in top of the list. Generally the top web sites are full of garbage.

 29. excellent post, very informative. I wonder why the other specialists of this sector do not realize this. You must continue your writing. I am sure, you have a huge readers’ base already!

 30. I would like to voice my admiration for your kind-heartedness supporting persons that actually need assistance with this particular field. Your very own commitment to getting the solution along ended up being quite good and have continuously empowered women just like me to achieve their ambitions. Your entire informative guideline indicates this much to me and substantially more to my colleagues. Many thanks; from everyone of us.

 31. Приветствую форумчане

  Последние новости инвестиций и финансов в телеграм канале

  Отечественные автопроизводители остановят конвейеры на грядущей неделе, которую президент РФ Владимир Путин объявил нерабочей в связи с необходимостью профилактики коронавируса.

  https://t.me/investoryonline/283
  https://t.me/investoryonline/271
  https://t.me/investoryonline/287
  https://t.me/investoryonline/282
  https://t.me/s/investoryonline

  Управляющий директор Da Vinci Capital Management Евгений Фетисов.
  Инвестиционная деятельность банка неразрывно связана с другими его активными операциями.

 32. Great items from you, man. I have take into account your stuff previous to and you’re just extremely magnificent. I actually like what you’ve acquired here, really like what you are stating and the way in which wherein you assert it. You make it enjoyable and you still care for to keep it sensible. I can not wait to learn far more from you. This is actually a great site.

 33. Undeniably imagine that which you stated. Your favorite justification appeared to be on the internet the easiest thing to take into accout of. I say to you, I definitely get irked even as other people think about worries that they plainly don’t understand about. You managed to hit the nail upon the highest and also defined out the entire thing with no need side effect , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 34. I’ve been exploring for a little bit for any high quality articles or weblog posts in this kind of house . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this website. Studying this information So i am satisfied to convey that I have a very just right uncanny feeling I found out exactly what I needed. I most indisputably will make certain to don’t omit this website and give it a look regularly.

 35. Have you ever thought about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and all. But imagine if you added some great graphics or videos to give your posts more, „pop”! Your content is excellent but with images and video clips, this blog could certainly be one of the greatest in its field. Wonderful blog!

 36. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is wonderful blog. A great read. I will definitely be back.

 37. I have been surfing online more than three hours lately, but I by no means discovered any fascinating article like yours. It’s beautiful price sufficient for me. Personally, if all website owners and bloggers made good content as you did, the internet will likely be a lot more useful than ever before.

 38. There are some interesting deadlines on this article however I don’t know if I see all of them center to heart. There’s some validity however I’ll take hold opinion until I look into it further. Good article , thanks and we want extra! Added to FeedBurner as nicely

 39. hey there and thank you for your information – I have certainly picked up anything new from proper here. I did on the other hand experience a few technical issues the usage of this site, since I experienced to reload the site many instances prior to I may just get it to load correctly. I were brooding about in case your web host is OK? Not that I am complaining, however slow loading circumstances instances will often have an effect on your placement in google and can injury your high-quality ranking if ads and ***********|advertising|advertising|advertising and *********** with Adwords. Well I’m including this RSS to my e-mail and can glance out for a lot extra of your respective interesting content. Make sure you update this once more very soon..

 40. Good day! I know this is kinda off topic however , I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa? My blog addresses a lot of the same topics as yours and I believe we could greatly benefit from each other. If you happen to be interested feel free to send me an e-mail. I look forward to hearing from you! Awesome blog by the way!

 41. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something enlightening to read?

 42. Can I simply say what a relief to find somebody who truly knows what theyre speaking about on the internet. You definitely know how one can convey an issue to gentle and make it important. More people need to learn this and perceive this facet of the story. I cant believe youre not more popular because you definitely have the gift.

 43. There are many posts on the market near this, I do believe taking there reference could experience made this spot or article really informative. Practical goal expression this post is unhealthy. Simply I must pronounce that the info provided here was unique, merely so it will be more in close proximity to complete, supporting to former information will receive been actually good. The points you have touched here are vital, thus I am going to spot many of the information here to create this actually best for entirely the newbie’s here. Thank you for this info. Actually helpful!

 44. I’m extremely inspired together with your writing abilities and also with the format in your weblog. Is this a paid theme or did you modify it your self? Anyway keep up the excellent high quality writing, it’s uncommon to see a great blog like this one these days..

 45. Wonderful goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just extremely magnificent. I actually like what you have acquired here, really like what you are saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it smart. I can not wait to read far more from you. This is really a great web site.

 46. What i don’t realize is actually how you are no longer actually much more neatly-preferred than you may be right now. You are very intelligent. You already know therefore considerably when it comes to this subject, produced me individually imagine it from numerous various angles. Its like women and men aren’t involved except it’s one thing to do with Lady gaga! Your personal stuffs outstanding. At all times care for it up!

 47. Oh my goodness! an amazing article dude. Thanks However I’m experiencing concern with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting identical rss drawback? Anyone who knows kindly respond. Thnkx

 48. Thank you so much for giving everyone an exceptionally remarkable opportunity to read critical reviews from this site. It really is very good and jam-packed with a great time for me personally and my office fellow workers to visit your website at the least 3 times weekly to read through the latest issues you have. And of course, we are actually fulfilled concerning the attractive concepts you serve. Certain 2 ideas on this page are rather the finest we have ever had.

 49. Greetings from Colorado! I’m bored at work so I decided to check out your site on my iphone during lunch break. I love the knowledge you provide here and can’t wait to take a look when I get home. I’m amazed at how fast your blog loaded on my cell phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, superb blog!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here