Konferencja „Standardy Polskiego Inteligentnego Miasta” – 14 grudnia 2017

13689
683018

14 grudnia 2017 obędzie się konferencja „Standardy Polskiego Inteligentnego Miasta”. Celem Konferencji jest prezentacja Standardów Polskiego Inteligentnego Miasta
Polskie Inteligentne Miasto i Standardy Polskiego Inteligentnego Miasta to unikalny w skali
światowej program systemowego upowszechnienia wdrożeń smart city oraz ich pełnej
integracji na bazie publicznej platformy komunikacji społecznej. Pełny kompleks działań
obejmuje edukację, aktywizację, komunikację i partycypację społeczną, wdrażanie i
optymalne wykorzystanie konkretnych technologii oraz walkę z efektem „wykluczenia”. To
także profesjonalne wsparcie kompetencyjne i instytucjonalno-naukowe Centrum
Badawczego PAN.

Konferencja realizowana w ramach projektu SuPREME, PPEM i SPIM – głównym celem
programu jest uruchomienie projektów partnerskich pomiędzy przedstawicielami przemysłu, samorządów, organizacji samorządowych i światem nauki reprezentowanym przez Centrum Badawcze PAN KEZO oraz związanych z Centrum jednostek badawczych. Projekty wspierać mają rozwój szeroko rozumianej elektromobilności w powiązaniu z aspektami technicznymi, społecznymi i organizacyjnymi funkcjonowania w systemach lokalnych. Projekt pod nazwą SuPREME (Twinning for a Sustainable, Proactive Research partnershipin distributed Energy systems Planning, Modelling and Management) jest realizowany wspólnie z Aalborg University (Dania), University Twente (Holandia) i European Sustainable Energy Innovation Alliance – (Austria). Zadaniami projektu są m.in. opracowanie pakietu scenariuszy technicznych zarządzania produkcją i zużyciem różnych rodzajów energii (energii elektrycznej, ciepła, chłodu, paliw) w systemach energetycznych zdolnych do szybkiego dopasowywania do zmian rozwojowych w Polsce na poziomie lokalnym i regionalnym. Liderem projektu jest IMP PAN. Projekt ma na celu wzmocnienie Instytutu w nowym obszarze badań poprzez utworzenie powiązań z wiodącymi instytucjami na poziomie krajowym i międzynarodowym poprzez wymianę doświadczeń, wspólne prace oraz inicjowanie działań umożliwiających długofalowe i efektywne partnerstwo w temacie
inteligentnych systemów energetycznych.

W ramach Polskiego Programu Elektryfikacji Motoryzacji (PPEM) realizowane są programy kompleksowo wpływające na rozwój smart city, w tym: Polskie Inteligentne Miasto (PIM), Klub Innowacyjnych Technologii przy CB PAN KEZO, Inicjatywa “Smart Village”,​​ platforma​​indukcyjna​​​INTELIGENTNA​​POLSKA.

Narzędzie realizacji Standardów PIM: “Publiczna Platforma Inteligentnego Miasta” PPIM.

“PPIM” jest to cyfrowa platforma interaktywnej komunikacji społecznej dla miejskiej infrastruktury, technologii, usług i cyfrowych zasobów miasta, która umożliwia włączanie
obywateli, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe w kreowanie zmian w mieście oraz
dającą im przestrzeń do tworzenia własnych innowacyjnych rozwiązań społecznych z zakresu zarządzania i organizowania tkanki miejskiej.

PPIM umożliwia:
● holistyczne zarządzania miastem we wszystkich aspektach, przy zaangażowaniu
szerokiego grona interesariuszy,
● elastyczne modyfikowanie i tworzenie nowych usług publicznych zgodnie z
preferencjami mieszkańców,
● upowszechnianie i tworzenie nowych inteligentnych rozwiązań i innowacji
społecznych,
● budowanie społeczeństwa informacyjnego przy jednoczesnym ograniczaniu zjawiska
wykluczenia cyfrowego,
● korzystanie wszystkich grup z usług oferowanych przez smart city z uwzględnieniem
wykluczenia społecznego,
● tworzenie przestrzeni do aktywności lokalnych społeczności i przedsiębiorców,
● promowanie specyficznych cech wyróżniających dane miasto, uwzględniające
zarówno tradycyjne czynników lokalizacyjnych i kulturowych, jaki i ogólnej
działalności gospodarczej miasta.

Wszechobecny wyścig technologiczny, postępująca wirtualizacja usług oraz konieczność ich
coraz powszechniejszego wykorzystania w środowisku i przestrzeni miejskiej to kolosalne
wyzwanie dla władz samorządowych. Na Standardy Polskiego Inteligentnego Miasta
składają się praktyczne narzędzia do wdrażania, optymalizacji i rozbudowy smart city. To
możliwość integrowania wprowadzanych rozwiązań oraz ciągłego monitoringu skutków
ekonomicznych i społecznych z wykorzystaniem potencjału naukowego i doświadczeń
Polskiej Akademii Nauk.

Agenda Konferencji ​​„Standardy Polskiego Inteligentnego Miasta”
​​14.12.2017​​ (czwartek)
Centrum ​​Badawcze ​​PAN ​​KEZO​​ w​​ Jabłonnie

Pobierz dokument z agendą konferencji.

13689 KOMENTARZE

 1. techno

  […]Wonderful story, reckoned we could combine some unrelated data, nonetheless actually really worth taking a look, whoa did a single find out about Mid East has got additional problerms also […]

 2. future university

  […]Wonderful story, reckoned we could combine a few unrelated data, nevertheless seriously worth taking a appear, whoa did one particular understand about Mid East has got far more problerms as well […]

 3. seo

  […]although web sites we backlink to below are considerably not connected to ours, we feel they may be essentially really worth a go by, so possess a look[…]

 4. wix login

  […]Wonderful story, reckoned we could combine a few unrelated information, nonetheless genuinely worth taking a look, whoa did a single learn about Mid East has got more problerms too […]

 5. Warranty

  […]we like to honor lots of other net web pages around the internet, even if they aren’t linked to us, by linking to them. Under are some webpages really worth checking out[…]

 6. FUE

  […]Every when in a even though we opt for blogs that we study. Listed beneath would be the most up-to-date websites that we decide on […]

 7. FUE

  […]although sites we backlink to beneath are considerably not associated to ours, we feel they are actually really worth a go through, so have a look[…]

 8. FiverrEarn

  […]Wonderful story, reckoned we could combine a couple of unrelated information, nevertheless truly really worth taking a appear, whoa did one learn about Mid East has got far more problerms as well […]

Comments are closed.