×

SMART OPTYMIZER ECOD – REWOLUCJA NA RYNKU OPTYMALIZACJI ENERGII?

SMART OPTYMIZER ECOD – REWOLUCJA NA RYNKU OPTYMALIZACJI ENERGII?

Współwłaściciele  marki Ecnology  Michał Jaskowiak i Andrii Charnosh opowiadają o nowej technologii i ich drodze na światowy  rynek energetyczny. 

“Najczystsza zielona energia to ta, której nie trzeba wyprodukować!”

Wydaje się Wam, że zrobiliście już wszystko w zakresie optymalizacji zużycia energii? Zainstalowaliście panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, systemy zużycia energii elektrycznej wymieniliście żarówki na energooszczędne, ocieplaliście budynki, – świetnie! – ale wpadliśmy na jeszcze jeden ciekawy patent, który znakomicie uzupełni te inwestycje. Okazuje się, że na rynku dostępne jest kompaktowe urządzenie, które zapewni do kilkunastu procent oszczędności zużycia energii dodatkowo stabilizując nam wewnętrzną sieć energetyczną. Urządzenie, które mieliśmy przyjemność z sukcesem testować to Smart Optymizer ECOD a dostarczyła je firma Ecnology, międzynarodowy startup w zakresie zielonej energii i energooszczędności.

Zbyt często napięcie w wewnętrznej sieci energetycznej odbiorcy przekracza 230V –  wyjaśnia Michał Jaskowiak – Nieuzasadniony wysoki poziom napięcia prowadzi do nadmiernego zużycia energii elektrycznej i wyższych rachunków. Odbiorca nieświadomie płaci za tę niedoskonałość systemu. Oferujemy efektywne energetycznie i ekonomiczne rozwiązania, które gwarantują obniżenie rachunków za prąd nawet do 12%, co przekłada się na co najmniej jeden „darmowy rachunek”  za prąd rocznie oraz przedłużoną żywotność urządzeń elektrycznych.

W jakich segmentach rynku znajdują zastosowanie wasze urządzenia?

Nasza technologia ma szerokie zastosowanie – podkreśla Andrii Charnosh -Jest adresowana do prawie wszystkich odbiorców prądu, z wyjątkiem tych, u których występuje zaniżone napięcie – takich przypadków w Europie jest mniej niż 10%. Nasze urządzenia sprawdzą się u 90% konsumentów, przede wszystkim w małych i średnich przedsiębiorstwach, sklepach, restauracjach, czy obiektach użyteczności publicznej. Bazujemy na ekonomicznej i energetycznej optymalizacji parametrów prądu, w tym napięcia oraz eliminacji zakłóceń harmonicznych. Dzięki temu nasi użytkownicy mogą spodziewać się przedłużonej żywotności ich urządzeń elektrycznych oraz poprawy ogólnej efektywności energetycznej.

Czym wasze rozwiązania różnią się od innych dostępnych na rynku?

Przede wszystkim sprawność energetyczna naszych urządzeń jest kilkukrotnie wyższa od rozwiązań brytyjskich, włoskich czy amerykańskich – mówi Michał Jaskowiak – Wyższa sprawność przekłada się na większą efektywność ekonomiczną, co oznacza, że inwestycja w nasze urządzenia zwraca się w 3-4 lata. Nasze produkty są kilkukrotnie mniejsze i lżejsze w porównaniu z podobnymi rozwiązaniami konkurencji. Ta druga cecha powoduje ,że wchodzimy na rynek do którego nasza konkurencja nie ma dostępu.  Tradycyjne transformatory, autotransformatory i stabilizatory napięcia obniżają napięcie, ale generują straty energii związane z tym przekształceniem, co w konsekwencji niweluje oszczędności. Nasze urządzenia minimalizują te straty do poziomu 0,3% przekształcanej energii, to olbrzymia przewaga. Pierwszym obszarem wdrażania technologii był wymagający rynek azjatycki. Przykładem jest tu sieć Domino’s Pizza  Singapur, która potwierdziła oszczędności na poziomie 10%! Na rynku europejskim, który jest otwarty na rozwiązania energooszczędne i proekologiczne, rozpoczęliśmy współpracę z liderami sektora FMCG i HoReCa. Testy sprzedażowe przeprowadzane w warunkach rzeczywistych  potwierdzają skuteczność naszej technologii. Współpraca z dużymi korporacjami jest wyzwaniem, ale przynosi też wymierne korzyści finansowe  w postaci sprzedaży tysięcy urządzeń jednemu kontrahentowi.

A za wszystkim stoi dynamicznie rozwijająca się Grupa Kapitałowa Ecnology?

Obecnie jest to grupa powiązanych osobowo i kapitałowo firm, które zamierzają połączyć się w jedną organizację poprzez działania konsolidacyjne na rynku kapitałowym – wyjaśnia Jaskowiak – Grupa rozwija się na kilku płaszczyznach: produkcja urządzeń na rynek B2B realizowana jest przez firmę Feigin Electric, mieszczącą się w Bangkoku; dystrybucja na rynek europejski i Bliski Wschód przez Ecnology sp. z o.o.;  badania , rozwój i wdrożenie na  rynek B2C  prowadzone przez Mundio sp. z o.o. W tym ostatnim aspekcie ubiegamy się o środki europejskie w programie Horyzont Europa. W konkurencji międzynarodowej zakwalifikowaliśmy się do finałowej rundy, której wyniki poznamy za kilka tygodni.

Dlaczego wybraliście Polskę i rynek NewConnect ?

Mimo międzynarodowej działalności, chcieliśmy rozpocząć naszą drogę na rynku kapitałowym w kraju, który dobrze rozumiemy – stąd wybór Polski i NewConnect – uśmiecha się Andrii Cgranosh – Posiadamy gotową technologię i rynek zbytu, a brak czasu na długie procedury skłonił nas do realizacji celów poprzez odwrotne przejęcie. Wybraliśmy firmę Acartus S.A. z NC ze względu na jej nieskazitelną reputację, tworząc solidną podstawę dla naszej współpracy. Dotychczasowi właściciele pozostaną jednak w akcjonariacie, a także w organach zarządczych i nadzorczych spółki. Giełda wymaga transparentności, co jest dla nas kluczowe. Wprowadzamy na rynek własną opatentowaną technologię, spodziewamy się spektakularnych   sukcesów sprzedażowych których prezentacja na zorganizowanym rynku akcji będzie wspierały nasz dynamiczny rozwój. Chcemy również w sposób transparentny zaprezentować nasz model biznesowy, który planujemy wdrożyć na rynkach międzynarodowych.

W obecnej fazie rozwoju nie planujemy nowych emisji akcji – podkreśla Michał Jaskowiak – Giełda to nie jedyne źródło kapitału dla rozwoju firmy, mamy opracowane inne strategie. Nadchodzące kontrakty i rosnące zainteresowanie produktami Ecnology stanowią dla nas wielkie wyzwanie, ale jesteśmy gotowi sprostać im, wykorzystując możliwości, jakie daje rynek kapitałowy. Szanując  akcjonariuszy spółki Acartus proces przejmowania spółki realizujemy nie przez emisję nowych akcji lecz przez zakup od głównych akcjonariuszy akcji już istniejących.

Dziękujemy za wywiad. Życzymy sukcesów.