×

Polskie Inteligentne Miasto (PIM)

Polskie Inteligentne Miasto (PIM)

Program PIM: Polskie Inteligentne Miasto

Standaryzacja Inteligentnych Miast poprzez “Publiczną Platformę Inteligentnego Miasta” (PPIM)

Standaryzacja Polskiego Inteligentnego Miasta to unikatowy w skali światowej program systemowego upowszechnienia wdrożeń rozwiązań smart city oraz ich pełnej integracji na bazie publicznej cyfrowej platformy komunikacji społecznej dla miejskiej infrastruktury, technologii, usług i cyfrowych zasobów miasta.

Platforma ta umożliwia włączanie obywateli, przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe w kreowanie zmian w mieście oraz daje im przestrzeń do tworzenia własnych innowacyjnych rozwiązań społecznych z zakresu zarządzania i organizowania tkanki miejskiej.

Emotional discomfort, when accepted, rises, crests and falls in a series of waves.

PPIM umożliwia:

• holistyczne zarządzanie miastem we wszystkich aspektach, przy zaangażowaniu szerokiego

• holistyczne zarządzanie miastem we wszystkich aspektach, przy zaangażowaniu szerokiego   grona interesariuszy,

• elastyczne modyfikowanie i tworzenie nowych usług publicznych zgodnie z preferencjami   mieszkańców,

• upowszechnianie i tworzenie nowych inteligentnych rozwiązań i innowacji społecznych,

• budowanie społeczeństwa informacyjnego przy jednoczesnym ograniczaniu zjawiska  wykluczenia cyfrowego i społecznego,

• korzystanie wszystkich grup społecznych z usług oferowanych przez smart city,

• tworzenie przestrzeni do aktywności lokalnych społeczności i przedsiębiorców,

• promowanie cech wyróżniających dane miasto, uwzględniające zarówno tradycyjne czynniki  lokalizacyjne i kulturowe, jaki i działalności gospodarczej miasta,

• podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców, skrócenie czasu udzielania pomocy przez służby  ratunkowe oraz zawiązywanie się sąsiedzkiej pomocy obywatelskiej.

Idea przyświecająca budowaniu PPIM:

Ideą nadrzędną Platformy PIM jest udostępnienie mieszkańcom miasta wszystkich rozwiązań typu smart w jednym miejscu. Platforma staje się swoistą przeglądarką otaczającego nas świata urządzeń i usług inteligentnych – Internetu Życia.

Celem Platformy jest udostępnienie inteligentnej, łatwej w zarządzaniu i bezpiecznej infrastruktury, którą można skalować tak, aby obsługiwała miliardy urządzeń. Inteligentna sieć nasłuchuje i reaguje, udostępniając otwarte interfejsy, które sprzyjają bezpieczeństwu informacji, łatwej obsłudze, niezawodności i innowacyjności na niespotykaną wcześniej skalę. Platforma PIM jest gwarancją kompatybilności udostępnianych usług w mieście, a produkty i systemy informatyczne będą działały we wspólnym ekosystemie miasta.

Korzyści dla miasta i użytkownika

Zarządzanie miastem
• Każdy mieszkaniec czy instytucja zyska dostęp do technologii
• Każdy mieszkaniec czy instytucja zyska dostęp do technologii z gwarancją kompatybilności PIM.
• Standaryzacja PIM obniży znacząco koszt zakupu technologii w miastach.
• Miasto stanie się twarzą i inicjatorem nowej oferty publicznej gdzie każdy może się wpiąć i z niej skorzystać.
• Miasto zyska skuteczny kanał komunikacji z własnymi mieszkańcami.
• Powstanie centrum kompetencji i narzędzie nadzoru przepływu danych i usług w mieście.
• Współdzielenie danych stanie się proste, przez co koszty ich pozyskiwania  zmniejszą się. Poprawi się efektywność zarządzania miastem.

Kompatybilność technologiczna w przyszłości
• Powstanie wolny i wysoce konkurencyjny rynek rozwiązań typu smart.
• Powstanie wolny i wysoce konkurencyjny rynek rozwiązań typu smart, kompatybilny z PIM dla urządzeń oraz systemów zarządzania informacją.
• Otwarta architektura pozwala stale poszerzać ofertę usług platformy o nowe rozwiązania tworzone przez jej uczestników.
• Dzięki czujnikom podłączonym do PIM pojazdy automatycznie same  zapłacą za swoje miejsca parkingowe nie narażając na mandaty i obniżając koszty obsługi stref parkingowych.

Zwiększenie bezpieczeństwa w mieście
• Czasu reakcji w sytuacjach kryzysowych ulegnie znaczącemu skróceniu.
• Czasu reakcji w sytuacjach kryzysowych ulegnie znaczącemu skróceniu.
• Mieszkańcy rejestrując w platformie czujniki domowe czy samochodowe zautomatyzują powiadamianie służb miejskich o zagrożeniach.
• Samochódy będą automatycznie powiadamiać służby ratunkowe o wypadkach.
• Domy, mieszkania lub lokale użytkowe będą automatycznie powiadamiać straż pożarną o wykrytych pożarach.