Konferencja „Standardy Polskiego Inteligentnego Miasta” – 14 grudnia 2017

13588
671846

14 grudnia 2017 obędzie się konferencja „Standardy Polskiego Inteligentnego Miasta”. Celem Konferencji jest prezentacja Standardów Polskiego Inteligentnego Miasta
Polskie Inteligentne Miasto i Standardy Polskiego Inteligentnego Miasta to unikalny w skali
światowej program systemowego upowszechnienia wdrożeń smart city oraz ich pełnej
integracji na bazie publicznej platformy komunikacji społecznej. Pełny kompleks działań
obejmuje edukację, aktywizację, komunikację i partycypację społeczną, wdrażanie i
optymalne wykorzystanie konkretnych technologii oraz walkę z efektem „wykluczenia”. To
także profesjonalne wsparcie kompetencyjne i instytucjonalno-naukowe Centrum
Badawczego PAN.

Konferencja realizowana w ramach projektu SuPREME, PPEM i SPIM – głównym celem
programu jest uruchomienie projektów partnerskich pomiędzy przedstawicielami przemysłu, samorządów, organizacji samorządowych i światem nauki reprezentowanym przez Centrum Badawcze PAN KEZO oraz związanych z Centrum jednostek badawczych. Projekty wspierać mają rozwój szeroko rozumianej elektromobilności w powiązaniu z aspektami technicznymi, społecznymi i organizacyjnymi funkcjonowania w systemach lokalnych. Projekt pod nazwą SuPREME (Twinning for a Sustainable, Proactive Research partnershipin distributed Energy systems Planning, Modelling and Management) jest realizowany wspólnie z Aalborg University (Dania), University Twente (Holandia) i European Sustainable Energy Innovation Alliance – (Austria). Zadaniami projektu są m.in. opracowanie pakietu scenariuszy technicznych zarządzania produkcją i zużyciem różnych rodzajów energii (energii elektrycznej, ciepła, chłodu, paliw) w systemach energetycznych zdolnych do szybkiego dopasowywania do zmian rozwojowych w Polsce na poziomie lokalnym i regionalnym. Liderem projektu jest IMP PAN. Projekt ma na celu wzmocnienie Instytutu w nowym obszarze badań poprzez utworzenie powiązań z wiodącymi instytucjami na poziomie krajowym i międzynarodowym poprzez wymianę doświadczeń, wspólne prace oraz inicjowanie działań umożliwiających długofalowe i efektywne partnerstwo w temacie
inteligentnych systemów energetycznych.

W ramach Polskiego Programu Elektryfikacji Motoryzacji (PPEM) realizowane są programy kompleksowo wpływające na rozwój smart city, w tym: Polskie Inteligentne Miasto (PIM), Klub Innowacyjnych Technologii przy CB PAN KEZO, Inicjatywa “Smart Village”,​​ platforma​​indukcyjna​​​INTELIGENTNA​​POLSKA.

Narzędzie realizacji Standardów PIM: “Publiczna Platforma Inteligentnego Miasta” PPIM.

“PPIM” jest to cyfrowa platforma interaktywnej komunikacji społecznej dla miejskiej infrastruktury, technologii, usług i cyfrowych zasobów miasta, która umożliwia włączanie
obywateli, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe w kreowanie zmian w mieście oraz
dającą im przestrzeń do tworzenia własnych innowacyjnych rozwiązań społecznych z zakresu zarządzania i organizowania tkanki miejskiej.

PPIM umożliwia:
● holistyczne zarządzania miastem we wszystkich aspektach, przy zaangażowaniu
szerokiego grona interesariuszy,
● elastyczne modyfikowanie i tworzenie nowych usług publicznych zgodnie z
preferencjami mieszkańców,
● upowszechnianie i tworzenie nowych inteligentnych rozwiązań i innowacji
społecznych,
● budowanie społeczeństwa informacyjnego przy jednoczesnym ograniczaniu zjawiska
wykluczenia cyfrowego,
● korzystanie wszystkich grup z usług oferowanych przez smart city z uwzględnieniem
wykluczenia społecznego,
● tworzenie przestrzeni do aktywności lokalnych społeczności i przedsiębiorców,
● promowanie specyficznych cech wyróżniających dane miasto, uwzględniające
zarówno tradycyjne czynników lokalizacyjnych i kulturowych, jaki i ogólnej
działalności gospodarczej miasta.

Wszechobecny wyścig technologiczny, postępująca wirtualizacja usług oraz konieczność ich
coraz powszechniejszego wykorzystania w środowisku i przestrzeni miejskiej to kolosalne
wyzwanie dla władz samorządowych. Na Standardy Polskiego Inteligentnego Miasta
składają się praktyczne narzędzia do wdrażania, optymalizacji i rozbudowy smart city. To
możliwość integrowania wprowadzanych rozwiązań oraz ciągłego monitoringu skutków
ekonomicznych i społecznych z wykorzystaniem potencjału naukowego i doświadczeń
Polskiej Akademii Nauk.

Agenda Konferencji ​​„Standardy Polskiego Inteligentnego Miasta”
​​14.12.2017​​ (czwartek)
Centrum ​​Badawcze ​​PAN ​​KEZO​​ w​​ Jabłonnie

Pobierz dokument z agendą konferencji.

13588 KOMENTARZE

 1. Men with PE may also benefit from using sexual aids such as condoms or lubricants to help prolong sexual activity.?

  Some men find that using natural aphrodisiacs such as saffron, cinnamon, and nutmeg can also be helpful in managing premature ejaculation.

 2. Maillot de football

  […]we like to honor lots of other net websites around the internet, even if they aren’t linked to us, by linking to them. Beneath are some webpages worth checking out[…]

 3. Maillot de football

  […]Wonderful story, reckoned we could combine a few unrelated information, nonetheless really really worth taking a appear, whoa did one understand about Mid East has got additional problerms as well […]

 4. SEOSolutionVIP Fiverr

  […]we like to honor several other world-wide-web internet sites around the web, even if they aren’t linked to us, by linking to them. Below are some webpages really worth checking out[…]

 5. bodytone

  […]check beneath, are some absolutely unrelated internet sites to ours, nonetheless, they’re most trustworthy sources that we use[…]

Comments are closed.