×

Jak 5,8 mln osób może żyć smart w jednym mieście? – Singapur

Jak 5,8 mln osób może żyć smart w jednym mieście? – Singapur

autor: Weronika Mytlewska

Singapur zachwyca sobą na wielu płaszczyznach. Patrząc na jego unikatową architekturę czy kulturę, można niewątpliwie stwierdzić, że jest wyjątkowym miastem. Jednakże najbardziej zastanawiające jest inne zjawisko. Jak to możliwe, że miasto-państwo, zajmujące powierzchnię mniejszą niż półtorej Warszawy (719 km²) może sprawnie funkcjonować oraz zapewniać wysoki standard życia populacji ponad trzykrotnie większej niż populacja stolicy Polski (5,85 mln osób)? Odpowiedź jest tylko jedna. Jest to możliwe dzięki innowacyjnym rozwiązaniom smart city, które są podstawą działania Singapuru.  Warto się przyjrzeć strukturze miasta na wielu płaszczyznach i tam poszukać sekretu sprawnego funkcjonowania i nowoczesności Singapuru. Trzeba również zaznaczyć, że Singapur został okrzyknięty, według  ‘Smart City Index 2017’ (stworzonego przez EasyPark Group), drugim miastem najbardziej smart na świecie!

Na terenie całego Singapuru wprowadzono bardzo wiele smart rozwiązań. Można je podzielić na 6 głównych obszarów wyszczególnionych na stronie ‘Smart Nation Singapore’: strategic national projects (strategiczne projekty narodowe), urban living (miejskie życie), transport (transport), health (zdrowie), digital government services (cyfrowe usługi rządowe) oraz startups and businesses (startup i biznes). Jako że każdy z tych obszarów zawiera w sobie wiele interesujących projektów, ten artykuł zostanie poświęcony pierwszym trzem obszarom, a w kolejnym zostanie przedstawiona reszta.

Pod hasłem „strategiczne projekty narodowe” kryje się wiele przedsięwzięć. Jako pierwszy warto przedstawić projekt CODEX. Jest to cyfrowa platforma, która umożliwi rządowi dostarczanie usług cyfrowych szybciej i wydajniej. Do korzyści można włączyć również:  łatwiejszy przepływ danych między agencjami rządowymi, systematyczne przenoszenie mniej wrażliwych danych do chmury komercyjnej oraz  bardziej wydajne budowanie aplikacji cyfrowych. Kolejne przedsięwzięcie ‘Smart Urban Mobility’ umożliwia wykorzystanie technologii do zwiększenia wygody i niezawodności transportu publicznego. Do jego celów należą: analizowanie danych o osobach dojeżdżających do pracy (w celu lepszego zarządzania rozkładem jazdy i trasami środków transportu) oraz testowanie technologii kupowania biletów za pomocą głosu. Interesującą inicjatywą jest również National Digital Identity (NDI), który – dzięki lepszym zabezpieczeniom i nowym aplikacjom – ma za zadanie umożliwić mieszkańcom Singapuru i firmom dokonywanie jeszcze bezpiecznych transakcji w sieci.

zdjęcie ze strony https://tiny.pl/td4cg

Kolejnym obszarem, w którym Singapur rozwija się w kierunku bycia coraz bardziej smart, jest „miejskie życie”. Zaskakująca jest ogromna liczba inicjatyw, a także ich pomysłowość. W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa osobom starszym stworzono ‘Smart Elderly Alert System’, którego zadaniem jest monitorowanie poruszania się starszych osób (za pomocą czujników) oraz powiadamianie ich opiekunów o nietypowych zjawiskach (np. gdy przez dłuższy czas nie zostanie wykryty żaden ruch). Starsze osoby są także uczone, w jaki sposób używać najnowocześniejszych urządzeń, które mogą ułatwić ich codzienne funkcjonowanie. Z myślą o tym, żeby ludziom żyło się wygodniej, na terenie Singapuru stosowany jest inteligentny system planowania, który zbiera dane i na ich podstawie określa, gdzie jest największe zapotrzebowanie na określony rodzaj produktów, usług czy pracę. Natomiast, aby dobrze rozplanować rozmieszczenie nowych obiektów na terenie miasta, powstała cyfrowa platforma 3D (‘Virtual Singapore’), która pozwala na zwizualizowanie projektów budynków oraz innych obiektów, a tym samym na podejmowanie jeszcze lepszych decyzji inwestycyjnych.   Kolejną inicjatywą jest wprowadzenie aplikacji myENV, dzięki której można szybko uzyskać najnowsze informacje o środowisku dla miejsca, w którym znajduje się dana osoba (np. odnośnie pogody i jakości powietrza). Interesującą aplikacją jest również OneService, poprzez którą mieszkańcy mogą wyrażać swoje opinie na temat zagadnień miejskich. Zgłoszone problemy mogą być szybko rozwiązywane, ponieważ są od razu przekazywane do wyspecjalizowanych agencji. Ostatnią częścią ‘urban living’ są smart domy. Na początku warto wspomnieć o inteligentnych licznikach wody, które dostarczają użytkownikom informacji poprzez aplikację, dzięki czemu mieszkańcy są w stanie śledzić zużycie wody i otrzymywać powiadomienia o wyciekach oraz jej wysokim zużyciu. Inteligentne domy posiadają również: oświetlenie wyposażone w czujniki (automatycznie zmniejsza oświetlenie w części domu, w której rzadko występuje ruch), systemy fotowoltaniczne (wykorzystywanie paneli słonecznych do wytwarzania energii) oraz pneumatyczny system transportu odpadów (wykorzystuje on podciśnieniową sieć podziemną do zbierania odpadów domowych i  transportuje je do pojemników, które okresowo są przewożone do utylizacji). Wiele przedstawionych powyżej rozwiązań szokuje swoją kreatywnością, ale w praktyce znacznie polepsza jakość życia i zwalnia z części codziennych obowiązków, takich jak wynoszenie śmieci.

‘Gardens by the Bay’ – zdjęcie ze strony https://tiny.pl/td4wn

Ostatnim tematem, który zostanie przedstawiony w tym artykule, są metody na optymalizację wykorzystania niedużej przestrzeni Singapuru, aby mogło się w nim płynnie poruszać ponad milion pojazdów. Na początku warto poruszyć gorący temat na rynku motoryzacyjnym, czyli „samochody autonomiczne” (sterowane przez komputer). W Singapurze również nie mogło ich zabraknąć. Ta nowoczesna technologia ma ogromny potencjał dla sektorów transportu towarowego i usług użyteczności publicznej. Może rozwiązać problemy niedoborów siły roboczej oraz zmniejszyć zatłoczenie ruchu w godzinach szczytu poprzez wdrożenie autonomicznych systemów w nocy. Już teraz samochody autonomiczne są używane w kilku miejscach w Singapurze, a między innymi: na kampusie uniwersyteckim (autobus bez kierowcy kursuje między salami studenckimi a głównymi obszarami akademickimi) oraz w kompleksie ogrodów ‘Gardens by the Bay’ (przewozi turystów). Warto również nadmienić, że już w roku 2016 został uruchomiony CETRAN, czyli ośrodek, który kieruje rozwojem wymagań testowych dla pojazdów samobieżnych.  Testy można prowadzić na obwodzie testowym CETRAN (o powierzchni 1,8 ha), aby zapewnić symulowane środowisko drogowe do testowania autonomicznych pojazdów przed ich rozmieszczenie na drogach publicznych. Wprowadzane są również innowacje do bardziej tradycyjnych gałęzi transportu. Singapurczycy mogą skorzystać z aplikacji, która umożliwia im zarezerwowanie miejsca w autobusach dostarczanych przez prywatnych operatorów. Regularnie analizowane są też dane odnoszące się do czasu przejazdu autobusów i ich zatłoczenia, w celu optymalizacji wykorzystania transportu publicznego. W niektórych miejscach wprowadzono również bardziej innowacyjne systemy opłat za przejazdy autobusem i pociągiem, co oznacza, że osoby dojeżdżające do pracy mogą przechodzić przez bramki taryfowe po prostu skanując swoje urządzenia mobilne.

Innowacyjność i różnorodność smart rozwiązań wprowadzanych na terenie Singapuru jest naprawdę imponująca. Warto je poznać oraz zacząć stosować również w innych miastach na świecie, aby każde z nich mogło korzystać z licznych profitów płynących z bycia smart.

Bibliografia:

  1. Initiatives, „Smart Nation Singapore”, 2019 [dostęp: 07.06.2019], <https://www.smartnation.sg/what-is-smart-nation/initiatives>.
  2. Shian, L. L. Singapore’s Smart City initiatives, „The Business Times”, 09.2018 [dostęp: 16.06.2019], <https://www.businesstimes.com.sg/asean-business/singapores-smart-city-initiatives>.
  3. Sumara, A. TOP 20 Smart Cities: Najbardziej inteligentne miasta świata [2017], „inzynieria.com”, 01.02.2018 [dostęp: 29.05.2019], <https://inzynieria.com/wpis-branzy/rankingi/10/51189,top-20-smart-cities-najbardziej-inteligentne-miasta-swiata-2017>.
  4. Singapur liczba ludności, „populationof.net”, 20.05.2019 [dostęp: 20.05.2019], <https://www.populationof.net/pl/singapore/>.