×

Polska, Czechy i Ukraina wspólnie o atomie!

Polska, Czechy i Ukraina wspólnie o atomie!

Ekopark S.A. współzałożycielem CESTA SYNERGOATOM.

29 maja w Pradze odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona uruchomieniu Centrum Stabilności Energetycznej (CESTA) „SYNERGOATOM”. Takie centrum powstało z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Bezpieczeństwa Energetycznego (EAES). EAES łączy międzynarodowe wysiłki naukowe, techniczne, przemysłowe i społeczno-polityczne, aby zapewnić bezpieczną i zrównoważoną pracę europejskiego systemu energetycznego w czasie pokoju, a także w warunkach krytycznej destabilizacji.
Konferencja odbyła się w Instytucie Informatyki, Robotyki i Cybernetyki Politechniki Czeskiej w Pradze. Założycielami Porozumienia o Współpracy były organizacje reprezentujące Ukrainę, Czechy i Polskę, tworząc tym samym podwaliny unii naukowo-technicznej i przemysłowej, mającej zapewnić bezpieczeństwo energetyczne i technologiczne krajów.

EAES reprezentował członek rady nadzorczej Wasilij Grabar, który w części otwierającej konferencję powiedział:
„Zaprosiliśmy przedstawicieli środowiska akademickiego, instytucji naukowych, uczelni wyższych, organizacji rządowych oraz współpracujących już z nami firm produkcyjnych do wspólnego omówienia kroków współpracy w tak istotnym obszarze, jakim jest rozwój technologii zapewniających dostępność i bezpieczeństwo źródeł energii . Udział ekspertów z Polski, Ukrainy i Czech jest wyrazem zrozumienia dla potrzeby wzajemnej wymiany informacji na temat dalszego rozwoju technologii i źródeł energii oraz oceny i analizy poszczególnych podejść we współpracy w przemysł energetyczny. Wierzymy, że eksperckie dyskusje między tak wysoko postawionymi członkami Traktatu doprowadzą do realizacji konkretnych działań ze strony U.

Wśród prelegentów powitalnej części konferencji znaleźli się przedstawiciele:
• Mykoła Szulga – akademik Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, dyrektor generalny Charkowskiego Instytutu Fizyki i Technologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy;
• Tomasz Kopechny – Pełnomocnik Rządu Republiki Czeskiej ds. odbudowy Ukrainy;
• Denis Kurbatov – Wiceminister Nauki i Edukacji Ukrainy;
• Mykoła Lubiw – Pierwszy Zastępca Dyrektora Generalnego organizacji międzyrządowej Ukraińskie Centrum Naukowo-Techniczne (STCU);
• Oeg Godun – Główny Inżynier Centrum Naukowo-Technicznego Przedsiębiorstwa Państwowego „NAEC „Energoatom”;
• Taisiya Krivoshiy – Doradca Ministra Nauki, Badań i Innowacji Republiki Czeskiej;
Przedstawiciel czeskiego rządu Tomasz Kopeczny powiedział m.in.: „Republika Czeska jest jednym z największych zwolenników energetyki jądrowej w Unii Europejskiej. Wspieramy również Ukrainę na drodze do bezpiecznego wykorzystania energii jądrowej. Bezpieczeństwo elektrowni atomowych to jeden z priorytetów, poprzez który chcemy uczestniczyć w pomocy w odbudowie Ukrainy. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy zebrali się tutaj razem, abyśmy mogli pracować nad rozwiązaniem praktycznych problemów, przed którymi stoimy”.

Denis Kurbatov, powitał uczestników konferencji w imieniu Ministerstwa Nauki i Edukacji Ukrainy, podkreślając znaczenie takiej współpracy międzynarodowej w dziedzinie nauki i technologii, wyrażając poparcie dla CESTA SYNERGOATOM i gotowość do konstruktywnej współpracy ze strony Ukraińska nauka i edukacja.
Oleg Godun w części swojego wystąpienia podkreślił, że spółka operacyjna NNEGC Energoatom z zadowoleniem przyjmuje taką inicjatywę i aktywnie monitoruje rozwój CESTA SYNERGOATOM, oczekując od uczestników konstruktywnych propozycji nawiązywania partnerstw w ramach planowanych programów Centrum.

Wśród innych statusowych uczestników konferencji, reprezentujących Ukrainę, Czechy i Polskę, znaleźli się:
• Jadwiga Emiliewicz – Pełnomocnik Rządu ds. Polsko-Ukraińskiej Współpracy na rzecz Rozwoju
• Jakub Mares – Zastępca Dyrektora Departamentu Europy Wschodniej, Bałkanów Zachodnich i Azji Centralnej Ministerstwa Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej;
• Mateusz Berger – Pełnomocnik Sekretarza Stanu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Polski;
• Alexander Chaly – ukraiński dyplomata, ambasador, prezes Grant Thornton Ukraina;
• Daniel Ozon –  założyciel Fundacji UKR POWER INFRA pod nadzorem Ministra Spraw Zagranicznych RP i Prezydenta Warszawy;
W imieniu założycieli i partnerów Porozumienia o współpracy na platformie CESTA SYNERGOATOM w konferencji udział wzięli następujący przedstawiciele środowiska zawodowego:
• Anatolij Nosowski – akademik Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, dyrektor Instytutu Problemów Bezpieczeństwa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy;
• Vladimir Chizhov i Sergey Saenko – Zastępca Dyrektora Generalnego i Kierownik Zakładu, NSC Charkowski Instytut Fizyki i Technologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy;
• Mykoła Sotnik i Vladislav Kondus – Przewodniczący Rozwoju i Dyrektor Wykonawczy Stowarzyszenia Społecznego „SUmski Klaster Budowy Maszyn Urządzeń Energetycznych”;
• Martin Groh – Kierownik czeskiego biura projektowego CZECHATOM;
• Robert Oleinik – Prezes EKOPARK S.A. – operator programu Certyfikacji Bezpieczeństwa OZE i Nowych Technologii partner Centrum Badawczego KEZO Polskiej Akademii Nauk, zaangażowany w rozwój w dziedzinie konwersji energii i źródeł odnawialnych;
• Bronislav Kulikov – Prezes Zarządu EAES, CEO Grupy SYNERGOATOM;
• Maksym Krzemień – Przewodniczący Stowarzyszenia Weteranów Energii Jądrowej Ukrainy, Przewodniczący Związku Kombatantów Energii Jądrowej i Przemysłu Ukrainy (SWAEPU), Członek Rady Ekspertów i Analiz przy Prezesie Przedsiębiorstwa Państwowego „NAEC” Energoatom”;
• Wiktor Szenderowicz – Ekspert NVAEPU, Członek Rady Ekspertów i Analiz przy Prezesie Przedsiębiorstwa Państwowego „NAEC „Energoatom”;
• Dalibor Mateiu – Wiceprezes Stowarzyszenia Kombatantów Przemysłu Jądrowego Republiki Czeskiej, Ekspert w zakresie zarządzania i eksploatacji elektrowni jądrowych;
• Jiří Ždiarek – Wiceprezes ds. Rozwoju Biznesu, Ekspert Wydziału Inżynierii Technicznej Czeskiego Instytutu Badań Jądrowych UJV Řež, a.s.;
Oprócz środowisk akademickich i naukowych w konferencji wzięli udział przedstawiciele czeskiego giganta przemysłowego WITKOWITZ Group. W szczególności biuro projektowe CZECHATOM, kierowane przez inżyniera Martina Groha, zaprezentowało własne opracowanie małego modułowego reaktora DAVID SMR, którego technologia należy do firmy Witkowitz Atomica a.s. W najbliższym czasie planowane jest utworzenie biura projektowego na terenie SYNERGOATOM UKRAINA, które we współpracy z CZECHATOM będzie ośrodkiem międzynarodowego rozwoju czeskiej technologii SMR. Prace takie będą prowadzone w ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami naukowymi, technicznymi i przemysłowymi Ukrainy i Polski. W szczególności szef CZECHATOM Martin Groh powiedział: „Cieszę się, że mogę zaprezentować moim współpracownikom nasz projekt DAVID SMR. Moim zdaniem czeski przemysł jest gotowy do odegrania godnej roli w produkcji urządzeń nowej generacji z wykorzystaniem jądrowych źródeł energii. DAVID SMR można uznać za ekologiczne lokalne źródło energii, w szczególności w energetyce cieplnej i innych gałęziach przemysłu podtrzymujących życie. Postrzegamy modułowe reaktory jądrowe jako sposób na bezpieczną, przyjazną dla środowiska i efektywną kosztowo energię. Republika Czeska musi wzmocnić swoją przewagę konkurencyjną na rynku poprzez rozwój i wytwarzanie innowacyjnych produktów technologicznych o wysokiej wartości dodanej. Współpraca z ukraińskimi i polskimi naukowcami oraz wyspecjalizowanymi organizacjami w tym zakresie jest dla nas pożądana, logiczna i naturalna. Razem musimy tylko przejść od słów do czynów na szczeblu politycznym”.

Przedstawiciel ÚJV Řež Jiří Ždiarek powiedział: „Współpraca z naszymi ukraińskimi i polskimi partnerami jest niezwykle ważna zarówno ze względów bezpieczeństwa, jak i dla dalszego rozwoju pokojowego wykorzystania energii jądrowej. Od rozumowania i wyznaczania celów musisz przejść do konkretnych kroków. Wyspecjalizowane firmy i instytucje w Republice Czeskiej mają wiele do zaoferowania swoim partnerom w zakresie rozwoju, budowy i eksploatacji zasobów jądrowych. Energetyka jądrowa to dziedzina, w której jesteśmy światowymi liderami. Przejawia się to między innymi w krajowym rozwoju SMR.”

Najbliższe plany CESTA SYNERGOATOM obejmują realizację długoterminowych projektów naukowo-intensywnych oraz innowacyjnych rozwiązań technologicznych przeznaczonych do wykorzystania źródeł odnawialnych, w tym energii jądrowej. W tym zakresie założyciele Centrum, przy wsparciu Akademii Nauk Republiki Czeskiej, Ukrainy i Polski, zamierzają poinformować rządy zaprzyjaźnionych państw o ​​rozpoczęciu działalności Centrum, oczekując udziału państwa we wspieraniu jego rozwoju . Rozpoczęcie pracy Centrum otwiera również drogę do współpracy z partnerskimi organizacjami naukowo-technicznymi innych krajów miłujących pokój, w szczególności przyciągania międzynarodowych inwestycji w rozwój pokojowego atomu w oparciu o innowacje technologiczne wykorzystujące czystą i niewyczerpalną energię natury .