×

Inteligentna Polska

Inteligentna Polska

Indukcyjna platforma popularno-naukowa

Inteligentnapolska.pl to indukcyjna (nauka przez inspirację) interdyscyplinarna platforma łącząca w sposób unikalny dydaktykę i webowe możliwości technologiczne. Stanowi wsparcie naukowe dla uczniów i nauczycieli, będąc jednoczenie wielopoziomowym, interaktywnym forum wymiany doświadczeń oraz miejscem prowadzenia realnej działalności wydawniczej, badawczej, projektowej i wdrożeniowej (systemy stypendialna dla projektów, uczniów i nauczycieli). Inteligentnapolska.pl to miejsce, które stanie się inkubatorem i katalizatorem rozbudzającym aktywność i pasję wiedzy technologicznej polskiego młodego pokolenia.

Inteligentnapolska.pl nie jest typowym forum internetowym. Po przez podmioty partnerskie prowadzi realne działania, których obok dydaktyki i popularyzacji podstawowym celem jest wsparcie (w tym rzeczowo-finansowe) zarówno uzdolnionej młodzieży jak i uzdolnionych dydaktyków. Inteligentnapolska.pl buduje system komunikacji wzajemnej pomiędzy młodzieżą, kadrą naukową (w tym wyższą), światem biznesu i polityki (rozumianej jako resorty wpływające na system edukacji). Celem tej współpracy jest stworzenie stabilnych acz dynamicznie się rozwijających systemów stypendialnych dla uczniów i nauczycieli, wspierających ich osiągnięcia indywidualne i projektowe. Misją platformy jest indukcja dydaktyczna, rozumiana jako nauka przez inspirację. Rozwijania dzięki nowym technologiom idei starożytnej akademii w wydaniu technicznym XXI wieku, kreowanie interaktywnych relacji uczeń – mistrz, budowanie stabilnych systemu zachęt, nagród i wsparcia dla uzdolnionych. Nieustanne poszukiwanie talentów, innowacyjnych pomysłów i projektów. Tworzenie ścieżek kariery, możliwości badawczych i dróg rozwoju, dających szansę wykorzystania najbardziej wartościowych umysłów na rynku krajowym i z pożytkiem dla gospodarki i kultury narodowej.

Elementy platformy Inteligentna Polska

Klub Inteligentnych Technologii (KIT) przy Centrum Badawczym PAN KEZO – członkostwo dla uzdolnionych uczniów i posiadających osiągnięcia dydaktyczne nauczycieli. System uhonorowania odznakami, obozy naukowe, rekomendacje stypendialne i dla wyższych uczelni.

Szkoła KIT – nietypowa indukcyjna interaktywna platforma edukacyjna, korzystająca na najnowszych technologii samokształcenia i indukcji dydaktycznej (uczenie przez inspirowanie)

Radio KIT i TV KIT – telewizja i radio internetowe realizujące medialnie misję KIT.

Miesięcznik – Fenomen Polska – miesięcznik popularno-naukowy współredagowany przez członków KIT i użytkowników inteligentapolska.pl . Wirtualne redakcyjne pole zmagań technologicznych esseistów i reportażystów, systemy rankingowania artykułów. Najwyższe pozycje uhonorowane są drukiem w „realnym” miesięczniku Fenomen Polska.

PIM CASH SYSTEM – „CASH FOR YOUR IDEAS” – powołanie system lojalnościowego i płatniczego, przekierowanie cash back na fundusze stypendialne, personalizacja pomocy, rabaty handlowe na rzecz stypendiów lokalnych

Inteligentny Belfer – stały ogólnopolski ranking (Belfer tygodnia, miesiąca, kwartału, roku) on-line promujący najlepszych nauczycieli, podgląd i promocja ich metod i osiągnięć, system stałych oraz okolicznościowych nagród i stypendiów

Olimpiada Technologiczna on line – stały ogólnopolski ranking uczniów i projektów (tygodniowy, miesięczny, kwartalny, roczny) z podziałem na specjalizacje. Promocja osobowości i osiągnięć, system nagród i stypendiów, konkursy sponsorowane.
„wciskamykit.pl – forum publikacyjne, będące „poczekalnią” dla stron redakcyjnych Fenomen Polska i głównego serwisu inteligentnapolska.pl, systemy rankingowe umożliwiają awans artykułów, a rankingi aktywności (ilość publikacji i komentarzy) pozycjonują użytkownika.