×

Polski Program Elektryfikacji Motoryzacji (PPEM)

Polski Program Elektryfikacji Motoryzacji (PPEM)

Głównym celem programu jest uruchomienie projektów partnerskich pomiędzy przedstawicielami przemysłu, samorządów, organizacji samorządowych i światem nauki reprezentowanym przez Centrum Badawcze PAN KEZO oraz związanych z Centrum jednostek badawczych. Projekty wspierać mają rozwój szeroko rozumianej elektro – mobilności w powiązaniu z aspektami technicznymi i organizacyjnymi funkcjonowania w lokalnych systemach energetycznych. Promowany będzie rozwój flot pojazdów z napędem elektrycznym, infrastruktury ładowania oraz technologii wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych lub niskoemisyjnych. Monitorowane i analizowane będą aspekty środowiskowe i społeczne związane z funkcjonowaniem pojazdów z napędem elektrycznym w Polsce.  W celu realizacji proponowanych projektów planuje się wykorzystać środki własne partnerów oraz pozyskiwać środki krajowe i europejskie np. w ramach Programu Horyzont 2020 czy też Interreg Baltic Sea Region.

W planach

Pojazdy EV w Inteligentnym Systemie Energetycznym. Planowanie i zarządzanie produkcją, magazynowaniem i zużyciem energii elektrycznej i ciepła.

Bezemisyjne źródła energii dla pojazdów z napędem elektrycznym. Wykorzystanie odnawialnych i lokalnych źródeł jako podstawowego źródła energii. Analizy wykorzystania innych źródeł: konwencjonalne (węglowe), kogeneracyjne?

Analiza możliwości zastosowania pojazdów z napędem elektrycznym jako magazynów energii. Dwukierunkowy przesył energii.

Pojazdy EV i magazyny energii jako istotny element Klastra Energii – analizy i pilotaż.

Testowanie różnych modeli biznesowych funkcjonowania „e-mobility” – pilotaż, identyfikacja ograniczeń, propozycja rozwiązań.

Opracowanie i przetestowanie w praktyce technologii ICT umożliwiających wymianę informacji i współpracę pomiędzy pojazdami (vehicle-to-vehicle) oraz infrastrukturą (vehicle-to-infrastructure).

Kompleksowa analiza integralności, interoperacyjności i efektywności wszystkich rodzajów rozwiązań i podsystemów wchodzących w skład systemów infrastruktury do zasilania pojazdów elektrycznych.

Opracowanie metodologii planowania oraz modeli postępowania dla optymalnej integracji infrastruktury systemów pojazdów elektrycznych z infrastrukturą dystrybucji energii odnawialnej.

Opracowanie rozwiązań dla systemów mobilności miejskiej, bazujących na rozwiązaniach ICT wykorzystywanych w inteligentnych miastach i skutkujących redukcją emisji tlenków węgla z sektora transportu.

Opracowanie usług wspierających rozwój i implementację elektrycznej mobilności w polskich miastach (Smart Connected Electromobility) oraz integrację tych systemów z infrastrukturą energetyczną i transportową. Badania i wdrożenie pilotażowe w Warszawie.

Uruchomienie programu budowy traktora elektrycznego, do prac polowych i miejskich oraz produkcji polskich akumulatorów zasilających.

Wsparcie rozwoju taksówek elektrycznych Electric Taxi (ET) oraz programu promującego samochody elektryczne: „Kierowca-Promotor-Sprzedawca”. Program zakłada profesjonalne przeszkolenie kierowców taksówek elektrycznych (ET) w zakresie znajomości zalet i specyfiki  pojazdów którymi świadczą usługę.

Wystąpienie w ramach Programu o wsparcie rządowe w postaci refinansowania energii pobieranej przez stacje ładowania. Brak kosztów energii spowoduje, iż efekt ekonomiczny wynikający z oszczędności na paliwie stanie się mocnym bodźcem dla rozwoju Sieci Partnerskiej i wzrostu użytkowników samochodów elektrycznych

Pozyskanie we współpracy z Cechem Motoryzacyjnym i Izbą Rzemiosła dużych stacji napraw i stacji diagnostycznych jako miejsc posadowienia stacji szybkiego ładowania oraz zaoferowania im programu szkoleniowego umożliwiającego uzyskanie uprawnień do naprawy i diagnostyki używanych samochodów elektrycznych.

Opracowanie systemu zarządzania i informacji dla użytkowników i dostawców usług integrujących wszystkie formy transportu w mieście w celu zwiększenia ich efektywności energetycznej, redukcji emisji CO2.

Budowa ogólnopolskiej sieci partnerskiej stacji ładowania w oparciu o flotową ofertę „gniazdową” (gniazdo samochodów elektrycznych) obejmującą komplet: stacja szybkiego ładowania + 5 samochodów elektrycznych wraz z finansowaniem. Nabywca pakietu „Gniazdowego” dzięki oszczędności na kosztach paliwa, pokrywa całość lub większość raty leasingowej. System umożliwi rezerwację najbliższego miejsca ładowania oraz wzajemne rozliczenie kosztów energii.

Promocję medialną NEST ENERGY PARTNERS SYSTEM jako ogólnopolskiego programu ekologicznego w zakresie logistyki transportu wraz z zachętą do przystąpienia dla jednostek komunalnychw ramach lokalnych podprogramów np.: „Elektryczna Warszawa”, „Elektryczny Wrocław” itp.

Opracowanie inteligentnego systemu transportowego do wykorzystania pojazdów PICAV (Personal Intelligent City Accessible Vehicle) zapewniających pełną dostępność do przestrzeni miejskiej, zwłaszcza dla osób o ograniczonych możliwościach mobilnych.

Opracowanie inteligentnych i spersonalizowanych systemów informacji dla podróżnych wspierający procesy decyzyjne użytkowników, wsparcie przy wyborze najbardziej efektywnego i ekologicznego środka transportu w miastach.

Opracowanie rozwiązań integrujących pojazdy elektryczne z infrastrukturą energetyczną i transportową poprzez bezpieczny i kontrolowany transfer energii oraz danych.

Analiza i projektowanie systemów Connected car wymiany danych między pojazdem a dedykowanymi aplikacjami internetowymi, celem optymalizacji logistyki transportu i ograniczenia emisji CO2.

Stan rynku

Nie ulega wątpliwości, iż samochody elektryczne stanowią przyszłość motoryzacji. Zdecydowanie bardziej ekologiczną niż wszelkie działania nad poprawą jej obecnego, spalinowego, stanu. Proces zastępowania samochodów o tradycyjnym napędzie przez elektryczny, mimo rozbudzonych oczekiwań przebiega wolno. Szczególnie w naszym kraju. Uwidacznia to żenująco niska liczba zarejestrowanych tego typu  samochodów w roku 2016 – ledwie 450!

„Gniazdowa” oferta handlowa – NEST ENERGY PARTERS SYSTEMS

Przedsiębiorca posiadający miniflotę (od 5 pojazdów w górę) realizujący codzienne kursy mieszczące się w aktualnych zasięgach samochodów (ok.150-200 km) zaopatrzony w szybką ładowarkę (do 50 kWh) zamontowaną w jego siedzibie i ujętych jako produkt finansowy (leasing bądź długoterminowy najem), ze względu na ogromną różnicę w kosztach eksploatacji, zarówno po stronie paliwa/energii jak i kosztów eksploatacyjnych, uzyskuje oszczędności, stanowiące równowartość raty leasingu bądź najmu. Oprócz niewątpliwej atrakcyjności ekonomicznej takiej oferty, zachętą do jej przyjęcia jest aura nowoczesności i marketingowy efekt premium – wspierania ochrony środowiska, dbania o czystość powietrza.  Ładowarki działać będą w ramach sieci – NEST ENERGY PARTERS SYSTEM. Każdy z przedsiębiorców/Partnerów jest zobowiązany udostępniać je każdemu z uczestników programu w czasie godzin otwarcia, a rozliczenia wzajemne będą dokonywane za pomocą dedykowanego systemu informatycznego. System ten umożliwi też rezerwację najbliższej czynnej stacji ładowania. W ten sposób powstanie Partnerska sieć ładowania obejmująca cały kraj z lokalizacją w miejscach ich naturalnego zapotrzebowania.

Sieć w ramach aplikacji dostępna będzie także dla uczestników z poza systemu w zamian za dodatkową opłatę stanowiskową (placowe) dzięki czemu przedsiębiorca Partner uzyska marżę z ładowania. Moduł podstawowy jako swoiste „gniazdo” – komplet – 5 samochodów typu transporter lub osobowe + stacja szybkiego ładowania trzysystemowa. Ujęcie tych działań w ogólnopolski program pozwala na zaoferowanie lepszych niż detaliczne warunków finansowych transakcji.

Współpraca z samorządem lokalnym Poza przedsiębiorcami innym istotnym adresatem programu są jednostki samorządu terytorialnego. Jednostki te, szczególnie gminy, zainteresowane są montażem stacji ładowania celem chociażby samego propagowania tej najbardziej ekologicznej części transportu, a także poprzez wymianę odpowiedniej części własnego taboru. W przeważającej większości wymiana taka dotyczyłaby różnych jednostek (przedsiębiorstw) podległych gminie. Zastosowanie opisanego wyżej modułu gniazda będzie więc praktyczne także w gminie, przy czym gminy są zainteresowane szerszym zakresem lokowania stacji ładowania i przystąpieniem do NEST ENERGII PARTNERS SYSTEM. Przystąpienie do Programu ogólnopolskiego posiadającego walory naukowo-badawcze oraz systemowe, uprości procedury związane z stosowaniem ustawy o zamówieniach publicznych. Stanowić to będzie bazę do opracowania lokalnych podprogramów np. „Otwock Elektryzuje,” „Legionowo Elektryzuje,” „Elektryczny Gdańsk” itp.

MODELOWA KORPORACJA ELEKTRYCZNYCH SAMOCHODÓW PRACUJĄCYCH –ELECTRIC TAXI Partnerem Programu jest modelowe przedsiębiorstwo TAXI działające w oparciu o ofertę samochodową NISSAN wraz z siecią stacji ładowania na terenie Warszawy wraz z systemem zarządzania siecią TAXI z udziałem aplikacji rezerwacji stanowisk ładowania NEST ENERGY PARTNERS SYSTEM.  Electric Taxi współpracować będzie z Cechem Rzemiosł Motoryzacyjnych i Izbą Rzemiosła w rozbudowie stacji szybkiego ładowania w oparciu o członków Cechu (Electric Taxi zabezpiecza nieodpłatnie urządzenia ładujące) i floty elektrycznych samochodów pracujących w ramach sieci TAXI, finansowanej poprzez produkty w postaci lasingu i wynajmu długoterminowego. Upowszechnianie samochodu elektrycznego ma stanowić istotny czynnik walki o „oczyszczanie” powietrza i walki ze smogiem na terenie aglomeracji Warszawskiej oraz stanowić model do przeniesienia tych doświadczeń dla innych polskich samorządów miejskich Nie ma lepszego sposobu na rozpowszechnianie wiedzy o samochodach elektrycznych niż taksówka. Profesjonalne przeszkolenie kierowców w ramach projektu „Kierowca- Promotor-Sprzedawca” pozwoli stworzyć system promocji bezpośredniej samochodu elektrycznego i idei elektryfikacji motoryzacji. Kierowcy elektrycznych taksówek zapoznawać będą tysiące ludzi dziennie z zaletami auta elektrycznego: jego ekonomicznością i ekologicznością (brak emisji spalin), a tym samym wagą dla poprawy stanu powietrza w warunkach miejskich.