×

Rewolucja na rynku SMART-CITY

Rewolucja na rynku SMART-CITY

Nowoczesne technologie „inteligentnego miasta” spędzają sen z powiek wielu decydentom i samorządowcom. Ilość ofert, rozwiązań oraz mnogość koncepcji jeśli nie paraliżują to skutecznie opóźniają smart inwestycje. Wiosna przeniesie generalną zmianę w ich planowaniu. Do gry wchodzi twardo Polska Akademia Nauk i zamierza zająć pozycję porządkującego rynek profesjonalnego niezależnego doradcy i rekomendatora.

W kwietniu ukarze się monografia Standardy Polskiego Inteligentnego Miasta opracowywana przez Centrum Badawcze PAN KEZO we współpracy z Polskim Programem Elektryfikacji Motoryzacji. Dzięki temu pojawi się źródło wiarygodnych informacji, które pomocne będą przy planowaniu i realizacji inwestycji w tym zakresie.

Standardy uaktualniane będą on line na łamach inteligentnapolska.pl jako nieodpłatne kompendium dostępne dla wszystkich zainteresowanych. W zakładce Standardy Polskiego Inteligentnego Miasta dostępne będą także rekomendowane nieodpłatne rozwiązania i smart-technologie gotowe do wdrażania w przestrzeni publicznej, przy wsparciu i monitoringu CB PAN. Zapowiadająca się na rynkowy hit monografia powstaje pod redakcją Dyrektora IMP PAN profesora Jana Kicińskiego i Koordynatora PPEM Wojciecha Czapli. (ilustracja okładka monografii)