×

Kopenhaga – wyjątkowe smart city

Kopenhaga – wyjątkowe smart city

autor: Weronika Mytlewska

Kopenhaga dumnie nosi tytuł stolicy i największego miasta Danii. Teren miasta właściwego zamieszkuje 580 tys. osób, ale biorąc pod uwagę obszar metropolitalny liczba ta wzrasta aż do 2 mln. To malownicze miasto posiada wiele zabytków, wyjątkowych kanałów prowadzących prosto do morza, a także ma reputację najlepszego ośrodka na świecie dla rowerzystów. Jednak istnieje jeszcze jeden aspekt, z którego wiele osób nie zdaje sobie sprawy… Według ‘Smart City Index 2017’, stworzonego przez EasyPark Group, Kopenhaga jest miastem najbardziej smart na całym świecie!

Zanim przejdę do opisu smart rozwiązań tego miasta, pozwolę sobie na krótką dygresję odnośnie jego początków. Za datę założenia Kopenhagi przyjmuje się rok 1167, kiedy powstała twierdza mająca chronić osadę przed atakami piratów. Wtedy to głównym zajęciem mieszkańców było rybołówstwo, dlatego też po dziś dzień można podziwiać dobrze zachowane stare magazyny portowe, które obecnie służą jako budynki muzeów bądź hoteli. Warto się w tym momencie zastanowić jak do tego doszło, że miasto, położone na wschodnim wybrzeżu wyspy Zelandii, z osady rybackiej zamieniło się w potężne smart city i wygrało konkurencję z tak dużymi inteligentnymi ośrodkami jak chociażby Singapurem.

Odpowiedź na to pytanie można znaleźć przyglądając się bliżej kopenhadzkiej polityce  prowadzenia miasta, aby było smart na wielu poziomach. Obszary, na których szczególnie skoncentrowana jest jej uwaga, to: zdrowie, mobilność, energia i klimat, inteligentni mieszkańcy oraz inteligentne uczenie się. Prowadzone są różne projekty, które mają rozwijać miasto w kierunku bycia bardziej smart. Poniżej zostaną przedstawione dwa z nich, które mają zobrazować obszary szczególnie ważne dla kopenhadzkiej strategii zarządzania miastem.

Pierwsza bardzo ważna inicjatywa to ‘Co-create Copenhagen’, którą można opisać jako wizje szeregu zmian technicznych i środowiskowych, które mają zostać zrealizowane do 2025 roku. Projekt ma zachęcić do współtworzenia i dbania o miasto wszystkie jednostki w nim działające, szczególnie mieszkańców i firmy. ‘Co-create Copenhagen’ opiera się na dążeniu do trzech głównych celów, a mianowicie stworzenia Kopenhagi jako: ‘A Liveable City’, ‘A City With an Edge’ i ‘A Responsible City’.

zdjęcie ze strony: https://pixabay.com/pl/rowerzysta-kolarz-cz%C5%82owiek-osoby-3266644/

Pierwsze założenie – Kopenhaga jako miasto ‘A Liveable City’, odnosi się do tego, aby dobrze i wygodnie się w niej żyło, pomimo wzrostu liczby osób ją zamieszkujących. To założenie polega na umiejętnym rozbudowywaniu istniejących obiektów i bardziej wydajnym wykorzystywaniu dostępnej przestrzeni. Jednym z zamiarów jest rozbudowanie sieci parkingów rowerowych oraz utrzymanie wysokiej wygody poruszania się rowerami po Kopenhadze, a także utworzenie w różnych miejscach nowych terenów zielonych.

Inne ważne hasło to Kopenhaga jako ‘A City With an Edge’, co oznacza chęć zwiększenia zróżnicowania kulturowego i architektonicznego, które nadaje jej wyjątkowy charakter. Chodzi o to, aby miasto stało się jeszcze bardziej dynamiczne, elastyczne oraz chętne do testowania i wprowadzania w życie nowych rozwiązań. Uznaje się również, że tolerancja jest bardzo ważną wartością, aby było to miejsce przyjazne dla każdego.

Ostatnie założenie Kopenhagi jako ‘A Responsible City’ zmierza do uczynienia jej jeszcze bardziej ekologiczną i przyjazną dla środowiska. Ten projekt zakłada uczynienie miasta neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla do 2025 r., co będzie ewenementem w skali światowej. Jest to również duży krok w walce ze zmianami klimatu, z których szczególnie globalne ocieplenie może dotknąć Kopenhagę przez podwyższenie poziomu wód, a tym samym zalanie części jej obszarów. Jednym z celów jest ponadto zaprzestanie marnowania zasobów dzięki ponownemu ich wykorzystaniu, ograniczeniu konsumpcji, a także uświadamianiu mieszkańców, jak żyć ekologicznie.

Program ‘Co-create Copenhagen’ pokazuje, że Kopenhaga nie spoczęła na laurach po tak dużym sukcesie, jakim było uzyskanie tytułu miasta najbardziej smart, ale dalej rozwija się w wielu obszarach, aby wydajnie funkcjonować dla swoich mieszkańców i całego świata. Warto w tym miejscu przyjrzeć się drugiemu kluczowemu programowi działającemu na terenie Kopenhagi, czyli City Data Exchange.

zdjęcie ze strony: https://www.pexels.com/photo/three-person-holding-smartphones-1061579/

City Data Exchange jest prywatno-publicznym projektem, który ma na celu zbadanie zakupu, sprzedaży i udostępniania szerokiej gamy typów danych, pomiędzy wszystkimi użytkownikami w mieście – obywatelami, instytucjami publicznymi i firmami prywatnymi. Wizją tej współpracy jest: stworzenie wspólnego centrum danych w celu wspierania innowacji, które poprawią jakość życia w rejonie Kopenhagi, pobudzenie działalności gospodarczej oraz przyczynienie się do sukcesu programu zneutralizowania emisji CO2. Taka koncepcja umożliwi współpracę przedsiębiorstwom, firmom typu start-up, uniwersytetom i sektorowi publicznemu. Najbardziej poszukiwany zestaw danych zawiera informacje o tym, jak ludzie przemieszczają się na danym obszarze. Tego typu dane są zbierane za pośrednictwem różnych źródeł, takich jak: śledzenie telefonów komórkowych, liczenie obrazów z kamer oraz korzystanie z czujników ruchu. Informacje o wzorcach ruchów osób przydają się w różnych sektorach m. in. w transporcie (np. do  tworzenia nowych dróg), zarządzaniu miastem (np. do organizowania wydarzeń kulturalnych) oraz sprzedaży (np. do odpowiedniego umiejscawiania sklepów). Połączenie wzorców przemieszczania się ludzi i dodatkowych informacji (tj. wiek danej osoby, typ transportu z jakiego korzysta)  jest konieczne, aby spełnić oczekiwania mieszkańców oraz dostarczać im produkty i usługi, których potrzebują, w jak najkrótszym czasie. Uwidacznia się fakt, że City Data Exchange znacząco polepsza standard życia w Kopenhadze, a do tego ma zaowocować serią artykułów na temat prywatno-publicznej wymiany danych. Z tego doświadczenia będą mogły skorzystać też inne miasta dążące do bycia smart.

W tym artykule zostało zaprezentowane szerokie spektrum działań podejmowanych od lat na terenie Kopenhagi. To właśnie te dążenia doprowadziły do nadania jej tytułu miasta najbardziej smart w 2017 r. Godne podziwu jest to, że osoby działające w tym ośrodku miejskim nadal stawiają na jego rozwój, czego dowodzą prowadzone projekty ‘Co-create Kopenhagen’ oraz City Data Exchange. Kopenhaga wytycza bardzo dobrą drogę dla innych miast dążących do bycia smart. Pokazuje, że – aby dokonać zmian – trzeba uświadamiać każdego obywatela, jak ważna jest jego rola w tworzeniu miasta działającego w zgodzie z ekosystemem i wygodnego dla jego mieszkańców, bo tylko wspólnymi siłami można osiągać tak dobre efekty.

Bibliografia:

  1. City Data Exchange – Lessons learned from a public/private data collaboration, Municipality of Copenhagen and Capital Region of Denmark, 2018, [dostęp: 18.12.2018], <https://cphsolutionslab.dk/content/2-what-we-do/3-data-platforms/3-city-data-exchange/1-learnings-from-the-city-data-exchange-project/city-data-exchange-cde-lessons-learned-from-a-public-private-data-collaboration.pdf>.
  2. Co-create Copenhagen – Vision for 2025, Technical and Environmental Administration City of Copenhagen, 2015, [dostęp: 10.12.2018], <https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/index.asp?mode=detalje&id=1534>.
  3. Sumara, A. TOP 20 Smart Cities: Najbardziej inteligentne miasta świata [2017], „inzynieria.com”, 01.02.2018 [dostęp: 07.12.2018], <https://inzynieria.com/wpis-branzy/rankingi/10/51189,top-20-smart-cities-najbardziej-inteligentne-miasta-swiata-2017>.