×

CBOiNT Technologiczny napęd dla samorządów

CBOiNT Technologiczny napęd dla samorządów

Polskie instytucje odpowiedzialne za rozwój i standardy stosowanych nowych technologii w końcu zaczynają współpracować. 31 maja w Centrum Badawczym PAN KEZO odbył się kongres inaugurujący działalność operacyjną Programu Certyfikacji Bezpieczeństwa OZE i Nowych Technologii (CBOiNT). Program rozmachem dorównujący największym światowym smart wdrożeniom stanowi potężne i realne wsparcie dla gmin wiejskich i małomiasteczkowych, które umożliwia wdrażanie nowoczesnych technologii na obszarach, które w praktyce podlegają kompetencyjnemu wykluczeniu.

CBOiNT został powołany do życia z dniem 01 luty 2021 przez: Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk (KEZO Centrum Badawcze PAN), Centrum Badawcze EKO- PARK, Polski Program Elektryfikacji Motoryzacji (PPEM), fundację straży pożarnej CFBT.PL, 01 lutego 2022 roku do Programu przystąpiło Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa SITP. CBOiNT stał się tym samym największą krajową instytucją standaryzującą i certyfikującą procesy inwestycyjne, urządzenia oraz kompetencje branżowe szeroko pojętego OZE i nowych technologii. Operatorem Programu jest Centrum Badawcze EKOPARK S.A.

Statutowym celem CBOiNT jest wdrażanie i monitorowanie standardów oraz dobrych praktyk wykonawczych technologii SMART i OZE wpływających na rozwój technologiczny i podniesienie poziomu bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa pożarowego w przestrzeni publicznej i komercyjnej.

W ramach Programu realizowane sąmiędzy innymi inwestycje związane z budową Transregionalnego Obszaru TO INTELIGENTNA POLSKA. Ma on na celu tworzenie i rozwój metodologii profesjonalizacji działań związanych z wdrożeniami technologicznymi oraz ich ciągłą ekspansją w przestrzeni publicznej. Budowę systemów wsparcia kompetencji branżowych organów państwowych i samorządowych,  niwelowanie społeczno-administracyjnych barier i wykluczeni technologicznych. Rekomendację  spójnych kierunków rozwoju, technologii, wspieranie wdrożeń, monitoring ich rozwoju poprzez  UWSPÓLNIANIE, INTEGROWANIE i AKTYWIZACJĘ.

TO INTELIGENTNA POLSKA kierowany jest przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego z szczególnym uwzględnieniem wiejskich i miejskich o zaludnieniu poniżej 50 rys. mieszkańców.

Program realizowany jest poprzez budowę transregionalnych społecznych sieci sensorycznych, aktywizowanych w oparciu o bazowe jednostki technologiczne ITK POINT oraz mulitiaplikację PIM INTELIGENTNA POLSKA.  Inteligentny Terminal Komunikacyjny ITK POINT, to nowoczesny, bezpieczny, autonomiczny energetycznie, zasilany odnawialnymi źródłami energii  i przystosowany do monitoringu badawczego obiekt, implementujący zintegrowane regionalnie otwarte smart technologie rekomendowane przez CBOiNT do wdrażania w przestrzeni publicznej. Umożliwi torozwój technologiczny, gospodarczy oraz kulturowy mikro i makro regionów.