×

Dubaj – powiew świeżości do koncepcji smart city

Dubaj – powiew świeżości do koncepcji smart city

autor: Weronika Mytlewska

Na południowym wybrzeżu zatoki perskiej dumnie góruje nad resztą Zjednoczonych Emiratów Arabskich – miasto Dubaj. Większości osób zapewne kojarzy się ono z przepychem, najwyższym budynkiem na świecie (Burj Khalifa) oraz malowniczymi wyspami utworzonymi przez człowieka. Jednakże środki finansowe w tym mieście nie są przeznaczane tylko na przedsięwzięcia, które mają sprawić, aby olśniewało ono swoim pięknem i bogactwem. Należy zwrócić uwagę, że dokonywanych jest bardzo wiele nowatorskich inwestycji związanych z rozwojem miasta, aby stawało się ono coraz bardziej „smart”. W tym artykule chciałabym przedstawić te, które uważam za szczególnie interesujące.

Cofając się trochę w czasie, warto zauważyć, że Dubaj zaimplementował już w 2017 roku jedną strategię zmierzającą do przemienienia go w smart city. Jednakże niedługo po tym przystąpił do realizowania kolejnej, która ma zostać sfinalizowana w bieżącym 2021 roku. Tym razem jej główne założenia to: bezproblemowość – dostarcza zintegrowane usługi życia codziennego, wydajność – skupia się na optymalnym wykorzystaniu zasobów miasta, bezpieczeństwo – przewiduje zagrożenia i chroni ludzi, a także spersonalizowanie – wzbogaca doświadczenia życiowe i biznesowe dla wszystkich. Jedna strategia ma zostać zrealizowana do 2021, ale warto podkreślić, że już są projekty innych inicjatyw, które mają zostać wprowadzone w życie w następnych latach. Przyjrzyjmy się teraz bliżej, jakie pomysły mają być wdrożone (albo już zostały) w ramach tych przedsięwzięć.

Najpierw chciałabym opisać ciekawy pomysł nazwany „Paperless Strategy”. Zakłada on przeniesienie wszystkich usług rządowych do przestrzeni cyfrowej, co pozwoli na zaoszczędzenie dużej ilości papieru, a także czasu, który był zabierany przez uzupełnianie i składanie zwykłych dokumentów. Dostępna jest również aplikacja DubaiNow, dzięki której można dokonywać szybkich, internetowych płatności za wiele usług z sektora prywatnego i państwowego. Kolejna inicjatywa to centrum, które dostarcza zintegrowane usługi rządowe w pakietach, co pozwala klientom na załatwienie wszystkiego w jednym miejscu.

Warto również wspomnieć o programie związanym z rozpowszechnieniem technologii druku 3D, w ramach którego do 2030 roku aż 25% budynków w Dubaju ma być stworzonych w oparciu o tę nowatorską metodę. Znajdzie ona zastosowanie również w innych dziedzinach, m. in. medycynie i tworzeniu produktów użytku codziennego. Technologia druku 3D pozwala na obniżenie czasu tworzenia towarów o 90% w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań, a także wpływa na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska poprzez zmniejszenie ilości odpadów powstających w czasie produkcji.

Strategia rozwijania koncepcji smart city w Dubaju dotyczy również rozplanowania przemieszczania się po mieście. Założenie jest takie, że aż 25% procent całego transportu w tym mieście stanie się autonomiczna do 2030 roku. Zmiany mają dotyczyć przede wszystkim metra, autobusów oraz taksówek. Pozwoli to na zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, a także zmniejszenie kosztów transportu aż o 44%. Warto zauważyć, że to przedsięwzięcie przyniesie również korzyści dla środowiska. Szacuje się, że dzięki zmniejszeniu emisji CO2 zanieczyszczenie środowiska zostanie zredukowane aż o 12%. Co więcej, władze Dubaju rozwinęły system wynajmowania aut w wymiarze krótkoterminowym (do 6 godzin), aby ułatwić przemieszczanie się po mieście tym osobom, które tylko czasowo ich potrzebują. Dzięki temu nie muszą się czuć zobligowane do kupowania swojego własnego.

Na koniec warto wspomnieć o interesującej inicjatywie, która ma kontrolować, czy wysiłki wkładane w polepszanie poziomu życia mieszkańców Dubaju, rzeczywiście przekładają się na ich szczęście. Narzędzie to nazywa się „Happiness Meter” (po polsku „Miernik Szczęścia”). Zbiera ono dane dotyczące doświadczeń osób z użytkowania różnego rodzaju usług i obiektów, a następnie na ich podstawie przedstawia zadowolenie użytkowników z podziałem na poszczególne branże, a także strefy geograficzne. Takie analizy pozwalają na zidentyfikowanie obszarów, których funkcjonowanie można usprawnić.

Po przyjrzeniu się bliżej różnym inicjatywom prowadzonym w mieście Dubaj można zauważyć wiele ciekawych strategii z obszaru usług, transportu oraz budownictwa,  które mają zaprowadzić je do bycia bardziej smart. Myślę, że wiele z nich jest bardzo interesujących i warto postarać się zaimplementować je również w innych miastach Europy i całego świata.

Bibliografia:

Dubai 3D Printing Strategy. (2021, 25 sierpnia). UAE. Pobrano 11 sierpnia 2021 z https://u.ae/en/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/local-governments-strategies-and-plans/dubai-3d-printing-strategy

Dubai Autonomous Transportation Strategy. (2021, 20 kwietnia). UAE. Pobrano 11 sierpnia 2021 z https://u.ae/en/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/local-governments-strategies-and-plans/dubai-autonomous-transportation-strategy

Happiness in Dubai Government. (2020, 7 grudnia). UAE. Pobrano 11 sierpnia 2021 z https://u.ae/en/about-the-uae/the-uae-government/government-of-future/happiness/happiness-in-dubai-government-

Mohammed bin Rashid: 25% of Dubai’s buildings will be 3D printed by 2030. (2016, 27 kwietnia). Emirates News Agency. Pobrano 11 sierpnia 2021 z https://wam.ae/en/details/1395294773443

Smart Dubai 2021 Strategy. (2021, 20 kwietnia). UAE. Pobrano 10 sierpnia 2021 z https://u.ae/en/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/local-governments-strategies-and-plans/smart-dubai-2021-strategy

Smart Dubai. (2021, 29 lipca). UAE. Pobrano 10 sierpnia 2021 z https://u.ae/en/about-the-uae/digital-uae/smart-dubai