×

Jak podnieść jakość życia? – smart rozwiązania Singapur

Jak podnieść jakość życia? – smart rozwiązania Singapur

autor: Weronika Mytlewska

Singapur zadziwia i zachwyca sobą pod wieloma względami. Fenomenem jest to, że chociaż żyje w nim ok. 5,9 mln osób został mu przyznany tytuł drugiego miasta najbardziej smart na świecie według ‘Smart City Index 2017’ (stworzonego przez EasyPark Group).

Na terenie całego Singapuru wprowadzono bardzo wiele smart rozwiązań. Można je podzielić na 6 głównych obszarów wyszczególnionych na stronie Smart Nation Singapore: strategic national projects (strategiczne projekty narodowe), urban living (miejskie życie), transport (transport), health (zdrowie), digital government services (cyfrowe usługi rządowe) oraz startups and businesses (startup i biznes). W moim pierwszym artykule omówiłam pierwsze trzy dziedziny, w których rozwijane są smart rozwiązania. Natomiast w tej pracy zamierzam poświęcić uwagę pozostałym, czyli health (zdrowie), digital government services (cyfrowe usługi rządowe) oraz startups and businesses (startup i biznes).

zdjęcie ze strony: https://tiny.pl/tvblg

Na początek warto przyjrzeć się bliżej zaskakującym smart rozwiązaniom w dziedzinie opieki zdrowotnej. Władze Singapuru mają świadomość, że w ich społeczeństwie następuje intensywny proces starzenia się, dlatego też wiele inicjatyw dotyczy zadbania o najstarszą grupę społeczną. Jednym z działań jest wprowadzenie robotów, które mogą pomagać osobą starszym w codziennych czynnościach (np. pakowaniu zakupów) oraz przypominać o przyjęciu leków. Stworzono również roboty, których głównym zadaniem jest prowadzenie terapii fizycznej (seniorzy mają ćwiczyć poprzez naśladowanie ruchów robota) i poznawczej (np. ćwiczenia pamięci dla osób z demencją). Singapur stawia też na rozwój technologii wspomagających, takich jak: drony, które będą dostarczały leki; maszyny do kąpieli, a także zautomatyzowane pojazdy kierowane (AGV), które mogą transportować żywność  lub przenosić ciężkie przedmioty. Kolejnym udogodnieniem w obszarze zdrowia jest aplikacja HealthHub, która umożliwia szybki dostęp do całej historii medycznej pacjenta, dostarcza informacje o terminach przyszłych wizytach lekarskich, posiada wiele artykułów edukacyjnych, a także zawiera katalog punktów opieki zdrowotnej dostępnych na terenie całego państwa. Interesującym projektem jest również National Steps Challenge, w ramach którego uczestnicy mają pobrać aplikację Healthy 365 app, która śledzi ich kroki i wyznacza dystanse stanowiące cel dzienny do osiągnięcia. Z edycji na edycję ta akcja zyskuje coraz większą popularność, a jej uczestnicy biją coraz większe rekordy w dystansach, które pokonują piechotą. Ostatnią inicjatywą z zakresu opieki zdrowotnej jest platforma TeleHealth. Wykorzystuje ona technologię wideokonferencji, aby umożliwić pacjentom zdalne konsultowanie się z zespołem opieki medycznej, co umożliwia natychmiastową pomoc oraz służy pokonaniu ograniczeń siły roboczej w sektorze opieki zdrowotnej. Daje również możliwość  na prowadzenie przez terapeutów sesji rehabilitacyjnych online, gdyż pacjent może założyć czujniki, które pozwalają na monitorowanie jego ruchów.

zdjęcie ze strony: https://tiny.pl/tvbpk

Kolejnym istotnym obszarem, w którym idea smart city jest intensywnie rozwijana są cyfrowe usługi rządowe (digital government services). W ramach rozwijania tej dziedziny utworzono dwa portale: Business Grants Portal – pozwala na składanie wniosków i  posiadanie wszystkich danych potrzebnych do nich w jednym miejscu; LicenceOne Portal – pozwala firmom łatwo manipulować licencjami, skracając czas i koszty transakcji z rządem. Interesującą inicjatywą jest również Centre of Excellence (CentEx) dla ICT i Smart Systems. W tym miejscu rozwijana jest specjalistyczna wiedza inżynierska i nowoczesne technologie mające na celu wspieranie rządu. Władze Singapuru ułatwiły też dostęp do usług rządowych dla rodzin z dziećmi oraz osób starszych, poprzez wykreowanie aplikacji Moments of Life, na której usługi są zintegrowane między agencjami rządowymi. Władze Singapuru rozwija również wielojęzyczną politykę usług cyfrowych poprzez umożliwianie korzystania z coraz większej ich ilości aż w czterech językach (angielskim, chińskim, malajskim bądź tamilskim). Za przykład takiego działania może posłużyć możliwość umawiania się na wizyty lekarskie online w jednym z czterech języków dla wszystkich pacjentów National Healthcare Group’s Polyclinics. Kolejną ciekawą inicjatywą jest platforma OpenCerts, która dzięki temu, że bazuje na  technologii blockchain, pozwala na bezpieczne i odporne na manipulacje wydawanie oraz sprawdzanie certyfikatów akademickich. Dzięki temu beneficjentami stają się zarówno ośrodki akademickie, które oszczędzają pieniądze dzięki automatycznej weryfikacji wydawanych certyfikatów, jak i studenci, którzy otrzymują je dodatkowo w postaci plików cyfrowych, co pozwala na ich łatwe przeglądanie, udostępnianie i weryfikowanie na arenie międzynarodowej. Ostatnim nowatorskim pomysłem w obszarze innowacyjnych usług rządowych jest aplikacja Parents Gateway. Ułatwia ona funkcjonowanie rodzicom, którzy mogą za jej pośrednictwem uzyskać informacje o życiu szkolnym dzieci (nawet gdy uczęszczają one do różnych szkół) oraz nie muszą się martwić o aktualizowanie danych dziecka, gdy zmienia ono szkołę, ponieważ dzieje się to automatycznie. Aplikacja Parents Gateway ułatwia też pracę nauczycielom, którzy dzięki niej mogą przeznaczyć mniej czasu na pracę administracyjną.

zdjęcie ze strony: https://tiny.pl/tvblw

Ostatni obszar, w którym Singapur zachwyca swoimi smart rozwiązaniami, to startups and businesses (startup i biznes). Rozwój tej dziedziny jest tak ważny, gdyż stanowi ona kluczowy obszar dla gospodarki cyfrowej Singapuru i przyciąga do niego nowe utalentowane osoby oraz firmy. Pierwszą interesującą inicjatywą jest system uwierzytelniania i autoryzacji dla firm – CorpPass, który umożliwia dostęp do ponad 130 usług cyfrowych administracji publicznej. Władze Singapuru stwierdziły również, że warto zainwestować w FinTech (Financial Technology – Technologie Finansowe), co spowodowało utworzenie Inteligentnego Centrum Finansowego. W tym miejscu rozwija się rozwiązania nowoczesnych technologii w branży finansowej, aby zwiększyć wydajność, stworzyć nowe możliwości ekonomiczne i polepszyć zarządzanie ryzykiem. Następna inicjatywa to Network Trade Platform (NTP), która jest stroną zarządzania informacjami handlowymi wspierającą firmy z branży handlu i logistyki. Ta platforma została opracowana w taki sposób, aby specjaliści z branży IT mogli wykorzystywać dostarczone zestawy narzędzi do opracowywania nowych usług oraz aby umożliwić ponowne wykorzystanie danych. Pracę z danymi ułatwia również Data Innovation Programme Office (DIPO), który zapewnia większą elastyczność w zakresie pracy z danymi oraz ich udostępniania. Ostatnią inicjatywą, której warto się przyjrzeć jest Punggol Digital District (PDD). Głównym zamysłem tego projektu jest stworzenie pierwszej dzielnicy w Singapurze, która połączy w sobie park biznesowy, uniwersytet i obiekty komunalne. Taka konfiguracja powinna wywołać efekt synergii, który umożliwi integrację przemysłu i środowiska akademickiego oraz stworzenie silnej społeczność. PDD jest już w trakcie realizacji, a na jego terenie zostanie wykorzystanych bardzo wiele smart rozwiązań, co dodatkowo zwiększy prestiż tej dzielnicy.

Zachwycające w funkcjonowaniu Singapuru jest to, że po wprowadzeniu kilku nowych smart projektów rząd na nich nie poprzestaje. Ma świadomość jak kluczowe dla dynamicznego funkcjonowania państwa i dobrostanu jego mieszkańców jest ciągłe doskonalenie smart rozwiązań w obszarach: strategiczne projekty narodowe, miejskie życie, transport, zdrowie, cyfrowe usługi rządowe oraz startup i biznes. Wielu wyjątkowych inicjatyw wprowadzonych w Singapurze nie zdoła się znaleźć w żadnym innym ośrodku miejskim. Nasuwa to konkluzję, że warto podążyć już przetartą przez azjatycką metropolię drogą, aby coraz więcej miast na świecie mogło dumnie nosić tytuł ‘smart city’, a tym samym stać się jeszcze lepszym miejscem do życia dla swoich mieszkańców.

Bibliografia:

  1. Initiatives, „Smart Nation Singapore”, 2020 [dostęp: 10.01.2020], <https://www.smartnation.sg/what-is-smart-nation/initiatives>.
  2. Sumara, A. TOP 20 Smart Cities: Najbardziej inteligentne miasta świata [2017], „inzynieria.com”, 01.02.2018 [dostęp: 02.01.2020], <https://inzynieria.com/wpis-branzy/rankingi/10/51189,top-20-smart-cities-najbardziej-inteligentne-miasta-swiata-2017>.
  3. Wong, L. Punggol Digital District to have more jobs close to green, smart homes, „The Straits Times”, 18.01.2020 [dostęp: 15.02.2020], <https://www.straitstimes.com/singapore/punggol-digital-district-to-have-more-jobs-close-to-green-smart-homes>.
  4. Sivaramakrishnan, S. 3 reasons why Singapore is the smartest city in the world, „World Economic Forum”, 14.11.2019 [dostęp: 20.02.2020], <https://www.weforum.org/agenda/2019/11/singapore-smart-city/>.
  5. Singapur liczba ludności, „populationof.net”, 03.03.2020 [dostęp: 03.03.2020], <https://www.populationof.net/pl/singapore/>